Hageavfallsaksjonen 2011

Rusk og rask og blader – pent stablet ved veikanten, klart til avhenting.

Innsamling av hageavfall mandag 2. og tirsdag 3. mai 2011
Snarøen Vel har også i år sin store innsamling av hageavfall, for vellets medlemmer.
Det er ikke for sent å melde seg inn – meld deg på via vår nettadresse.

Søndag kveld 1. mai må hageavfallet være lagt ut

Mandag 2. mai og tirsdag den 3. mai foregår henting.

For at komposteringsbilen skal ta med seg ”varene”, må følgende etterleves:

1. Kun kvist og løv i søppelsekk
o Sekken kan være åpen så den tømmes raskere.
o Pass på at den ikke revner ved løfting.
o Ikke stein, jord, papir eller liknende!

2. Sekkene plasseres synlig langs veien
o Ikke i stikkvei eller adkomstvei.

3. Kvister maks 2 meter og maks 10 cm tykke, må buntes med solid hyssing.
o Buntene må kunne løftes av en voksen person.

4. Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert. Du må selv fjerne disse.

Plasser sekkene godt synlig!

Medlemsregistrering


Klikk her, eller på bildet, for å registrere deg i vellets medlemsbase. Bruk medlemsnummer fra tilsendt giro når du logger deg inn. Gjelder kun eksisterende medlemmer. Ønsker du å bli medlem finner du informasjon her.

Snarøykilen Båthavn