Vedtektsendringer Snarøen vel

You are browsing the Vedtektsendringer Snarøen vel tag archive.

Årsmøte 2018 – Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

Årsmøte 2018 – Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 i Snarøen vel I henhold til lover for Snarøen Vel skal innkalling til årsmøtet skje skriftlig med 14 dagers varsel. Det innkalles herved til årsmøte. Dato: Mandag 23. april 2018 kl. 19:00 Sted: Scandic Hotel Fornebu Til behandling foreligger; Godkjenning av innkallingen Oppnevning av møteleder og referent Referat fra årsmøtet 2017 […]

Grensejustering Snarøen vel

Grensejustering Snarøen vel – §3 i Vedtektene De gamle grensene for Snarøen vel har i vedtektene en tekst som ikke lenger er helt presis; ”Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.” Etter at Fornebu flyplass ble nedlagt og boligbyggingen på det gamle flyplassområdet tok til, er det flere områder som naturlig […]