Vedlikehold av stier og gangveier

You are browsing the Vedlikehold av stier og gangveier tag archive.

FiksGataMi

FiksGataMi

            På hjemmesiden til FixGataMi gis alle våre innbyggere, mulighet å rapportere til kommunen og/eller Vegvesenet, de problemer du måtte ha i ditt nærmiljø, som tagging, søppel, skilting, hull i veien, ødelagt vegbelysning, eller lignende. Tiltak som krever innsats fra disse institusjoner, bruker denne siden mye for å ha kontroll […]