Snarøya 17. mai 2018

You are browsing the Snarøya 17. mai 2018 tag archive.

17. mai på Snarøya

17. mai på Snarøya

Korpset går ny rute på 17. mai i år! 17. mai-komiteen har i år besluttet, i samarbeid med Snarøya skoles musikkorps, at ruten de skal gå fra kirken til skolen – skal gå «strake vegen».  Det betyr at Halden og Rolfstangen i år ikke får gleden av korps og alle skolebarna 17. mai om morgenen […]