Snarøen sjøspeidere

You are browsing the Snarøen sjøspeidere tag archive.

Trettende dag jul

Trettende dag jul

Etter gammel tradisjon skal juletreet bæres ut på 13. dag jul; Helligtrekongersdagen. Helligtrekongersdag – Wikipedia Denne skikken er Snarøen sjø behjelpelige med å organisere, idet de kommer hjem til deg og henter «brukt tre» og det du måtte ha av panteflasker. Alt for en beskjeden sum på Kr. 100,-  Les mer i rundskrivet, som snart dumper ned i […]

2014 – julemarkedet i kirken

2014 – julemarkedet i kirken

Det er i skrivende stund, bare en uke igjen til julemarkedet i Snarøya kirke! Julemarkedet har gode tradisjoner – og gir en god oppstart på forberedelsen til vår juletid. Nytt av året er muligheten for å få laget ditt eget julekort; Et eget miljø for billedtaking vil bli rigget opp – og redaktøren av denne […]