Pumpehuset på Snarøya

You are browsing the Pumpehuset på Snarøya tag archive.

Gravearbeid på Snarøya

Gravearbeid på Snarøya

Det graves på Snarøya – nesten over alt. At det er mange aktører som er i gang med graving for tiden, merker vi godt; Både rør og kabler legges – og mye av dette arbeidet vil forhåpentligvis ”bære frukter” når det blir ferdig. Inntil da, må vi nok leve med periodevise utfordringer, både på fortau, […]