Niser ved Fürst

You are browsing the Niser ved Fürst tag archive.

Hval ved Fürst brygge

Hval ved Fürst brygge

Det er nylig observert Knølhval ved Son, rett syd for Drøbaksundet. Disse store sjøpattedyrene er også rapportert sett utenfor Snarøylandet tidligere – og i kveld ble redaktøren oppringt med beskjed om at vi igjen har besøk utenfor Fürst. Mørket hadde allerede lagt seg over fjorden, så egentlig var det alt for mørkt til å ta bilder […]