Loppemarked 2017

You are browsing the Loppemarked 2017 tag archive.

Loppemarkedet 2017 er historie

Loppemarkedet 2017 er historie

LOPPIS er over …og godt er det, tenker sikkert flere av ildsjelene som har jobbet dag og natt for å få landet dette arrangementet. For ikke bare skal det selges lopper i helgen – det skal planlegges, markedsføres, inviteres til levering av lopper, fysisk innsamles, oppbevares, stilles ut, skrives vaktlister, bakes, bemannes, pyntes, gjøres avtaler […]