kvist og kvast

You are browsing the kvist og kvast tag archive.

Hageavfallsaksjonen 2018

Hageavfallsaksjonen 2018

Aksjonen er behørig bekjentgjort på Facebook – og i invitasjon til Årsmøte 2018. Vi minner allikevel om at våre medlemmer er velkomne til å legge ut lettere hageavfall, slik vi beskriver det i vår invitasjon.

Hageavfallsaksjonen 2016

Hageavfallsaksjonen 2016

Det er nøyaktig en uke igjen, om du ønsker på en lettvint måte, å bli kvitt hageavfallet gjennom vellets aksjon. Dette er et av tiltakene som du som medlem får ta del i. Vellet har engasjert et firma som kjører rundt og samler opp kvist og kvast – under forutsetning av at det er behørig […]

Hageavfall samles inn – for vellets medlemmer

Hageavfall samles inn – for vellets medlemmer

Snarøen Vel har hvert år innsamling av hageavfall for vellets medlemmer. I år er datoen for hageavfallsaksjon tirsdag 5. mai 2015. I fjor samlet vi inn 32 tonn hageavfall! At vellet årlig bruker nærmere Kr. 40.000,- av våre midler, betyr at vi setter dette tiltaket høyt på dagsordenen. Vi betaler per kilo avfall – og håper […]