Korpset ny rute 17. mai

You are browsing the Korpset ny rute 17. mai tag archive.

17. mai på Snarøya

17. mai på Snarøya

Korpset går ny rute på 17. mai i år! 17. mai-komiteen har i år besluttet, i samarbeid med Snarøya skoles musikkorps, at ruten de skal gå fra kirken til skolen – skal gå «strake vegen».  Det betyr at Halden og Rolfstangen i år ikke får gleden av korps og alle skolebarna 17. mai om morgenen […]