Informasjon fra vellet

You are browsing the Informasjon fra vellet tag archive.

Oppslagstavle – eller ei….

Oppslagstavle – eller ei….

Vellet har ”i alle år” hatt sin egen oppsalgstavle på butikken. Her har det vært mulig å hente informasjon om aktuelle saker som vellet står bak, samt faktainformasjon om styre og stell. Tavlen har i mange år blitt flittig brukt og vært et sted man lett kunne ty til, når man skulle hente lokal informasjon […]