Hundsund

You are browsing the Hundsund tag archive.

Gravearbeid på Snarøya

Gravearbeid på Snarøya

Det graves på Snarøya – nesten over alt. At det er mange aktører som er i gang med graving for tiden, merker vi godt; Både rør og kabler legges – og mye av dette arbeidet vil forhåpentligvis ”bære frukter” når det blir ferdig. Inntil da, må vi nok leve med periodevise utfordringer, både på fortau, […]

Hundsund stenges ikke

Hundsund stenges ikke

Fake News på vår nettside i går, 1. april 2017. Vi annonserte i går følgende melding; Stenging av sundet er planlagt igangsatt nå i april, før man antok at båtsesongen ville være i gang. I følge konsulent Bjørg Hundtorp i Vann og Kloakk i Bærum kommune, hadde man ikke regnet med at dette arbeidet ville […]

Hegre i Hundsund

Hegre i Hundsund

Vi har en unik natur her på Snarøya! For noen få år siden, ville det nesten vært utenkelig å observere storkefugler på øya – men nå er det et faktum; Gråhegren – eller fiskeheire (Ardea cinerea) som den også kalles, er nå i ferd med å øke i antall – og er ikke lenger så […]

Filminnspilling på Hundsund

Kraftidioten – filminnspilling på Hundsund i dag. Lettere trafikkproblemer, da Snarøyveien måtte stenges på grunn av filminnspilling i dag. Kjente skuespillere, med Staffan Skarsgård i spissen, sammen med et knippe mafiosolignende karer – og en helt grei Maserati, som stadig skiftet kjennetegn… Filmen som har arbeidstittel «Kraftidioten» er Hans Petter Molands andre film. Historien er utviklet […]