Havari

You are browsing the Havari tag archive.

Det gikk som vi fryktet….

Det gikk som vi fryktet….

Springflo og kraftig vind, gjorde store innhugg i brygger og småbåter på Snarøya i helgen. Det måtte gå som det gjorde, med båten som lå halvt nedsunket i Snarøysund, før uværet kom. Som vi antydet i artikkel tidligere her på vellets hjemmeside, undres vi over at eier kan være så skjødesløs med sin eiendom – […]