Grenser for Snarøen vel

You are browsing the Grenser for Snarøen vel tag archive.

Grensejustering Snarøen vel

Grensejustering Snarøen vel – §3 i Vedtektene De gamle grensene for Snarøen vel har i vedtektene en tekst som ikke lenger er helt presis; ”Snarøen Vel omfatter området utenfor flyforlegningen inklusive Geita, Vassholmen og Holsa.” Etter at Fornebu flyplass ble nedlagt og boligbyggingen på det gamle flyplassområdet tok til, er det flere områder som naturlig […]