Gartner

You are browsing the Gartner tag archive.

FiksGataMi

FiksGataMi

            På hjemmesiden til FixGataMi gis alle våre innbyggere, mulighet å rapportere til kommunen og/eller Vegvesenet, de problemer du måtte ha i ditt nærmiljø, som tagging, søppel, skilting, hull i veien, ødelagt vegbelysning, eller lignende. Tiltak som krever innsats fra disse institusjoner, bruker denne siden mye for å ha kontroll […]

Handyman/Gartner

Handyman/Gartner

Årsmøteinvitasjon er nå delt ut til alle Snarøyas beboere. Dato er onsdag 30. april kl. 19:30 i Snarøya kirke. Den observante leser vil ha observert at styret søker etter en Handyman/ Gartner som kan ta på seg forefallende arbeid på Snarøya, slik at vi får det ennå triveligere rundt oss. Vi håper det finnes personer i […]