Årsmæte 2018. Ekstraordinært årsmøte

You are browsing the Årsmæte 2018. Ekstraordinært årsmøte tag archive.

Årsmøte 2018 – Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

Årsmøte 2018 – Mandag 23. april 2018 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 i Snarøen vel I henhold til lover for Snarøen Vel skal innkalling til årsmøtet skje skriftlig med 14 dagers varsel. Det innkalles herved til årsmøte. Dato: Mandag 23. april 2018 kl. 19:00 Sted: Scandic Hotel Fornebu Til behandling foreligger; Godkjenning av innkallingen Oppnevning av møteleder og referent Referat fra årsmøtet 2017 […]