Medlemmer i vellet 2014

Vellet har siste halvår hatt en god vekst i medlemsmassen. Dette synes vi er gledelig – men vi er klar over at det fremdeles er et stort antall husstander som ikke har tegnet medlemskap.

I disse dager går det ut en invitasjon til å tegne medlemskap – det koster kun Kr. 250,- per år. Vi er av den oppfatning at medlemskap i sitt lokale vel, er noe noe ALLE som bor på Snarøya burdse tegne. Og spesielt når man nyter godt av alt vellet gjør for fellesskapet – og kanskje også er aktiv mottaker av våre tilbud, som hageaksjon og andre trivselsskapende tilbud.  

Her følger oversikt over medlemmer per i dag: Medlemsoversikt 15. mai 2014