Ansvarsområder

Styret i perioden 2015-2016

  • Paal Alme                          Styreleder, kontakt Bærum kommune, webansvarlig vellets
  •                                               hjemmeside, Fornebudagen, Bilder årsmøtebrosjyre
  • Annica Sauleda:                 Nestleder. Barne/ungdomstiltak, stipend, Fornebudagen
  • Jørn Wold Pedersen:           Drift av vellets eiendommer, trafikkprosjekter
  • Jan G. Breivik:                   Kontakt Bærum kommune og andre organisasjoner
  • Tom Christensen:               Referent, arkivansvarlig
  • Kristine Schüssler:             Kasserer, økonomisaker
  • Arne Nielsen:                    Enkeltprosjekter, Vellets representant i Snarøykilens båtforening
  • Per Egil (Pelle) Vedner:      Medlemskontakt/medlemsverving. Årsmøtebrosjyre – design
  • Inger Vold Zapffe:              Juridiske saker, regulerings- og byggesaker. Enkeltprosjekter.