Bilder fra Snarøya

Langodden - utsyn mot OsloHundsundet - utsikt mot båthavnen i BruksveienUtsikt mot gamle FornebuFornebuHar du tatt bilder fra Snarøya – aktivitets- eller naturbilder,  så send de gjerne elektronisk til oss, for presentasjon på hjemmesiden.

Husk å oppgi billedtittel og ditt navn, samt når bildet ble tatt.

Mailto:paal@alme.no