Nyheter

Norgesmesterskap i IF-klassen

Det var «Trangt om plassen»  på fjorden utenfor Fürst i dag – og etter å ha sjekket med Erik Lia, fikk vi oppklart hvilken regatta som er på gang i helgen:  NM i IF-klassen.

Vår nysgjerrighet blir raskt pirret med spørsmål om hva IF står for – det er i allfall ikke et av våre forsikringsselskaper som har vært ektremt kreative i sitt navnevalg.  Båten er en klasse vi har hatt siden 80-tallet – og fra Bærum Seilforenings nettside, kan vi hente følgende opplysninger, for de som måtte være interessert:

IF

En svenske – og to norske båter i fin kappestrid.               Foto: Paal Alme

Internasjonal Folkebåt, er en klassisk liten havseiler. Dette er en entypebåt, det vil si at alle båtene skal være like, og konkurrerer med første båt i mål – uten kompliserende handicap regler som mange andre kjølbåter har.

Travelt rundt følgebåten

Vi har landets ledende IF-miljø med over 30 båter. Det seiles onsdags-regatta – hver onsdag hele sesongen. Båten egner seg for to eller tre seilere.

Det er enkelt å lære seg båten, og det er lett å skaffe seg båt. Båter kan kjøpes fra 25 000 til 80 000 avhengig av alder og tilstand. Båtens utbredelse gjør at det er lett å skaffe både deler og utstyr. Man kan også benytte båten til familieturer, og overnatting. Mange seilere velger båtklassen for et enklere båtliv, og en nærhet til sjøen som større havseilere ikke alltid gir.

Strålende sol – og etter hvert brukbar vind, gjorde dagen perfekt

For mer informasjon om klassen (ifklubben):  klikk her.

Påmelding til ondsagsserien kommer i manage2sail når vi får kontroll på dette. Foreløpig er det bare å stille til start uten påmelding. Seilingsbestemmelsene ligger foreløpig her:

Seilingsbestemmelser Onsdagsserie IF snipe 2018

Så da gjenstår bare å si vel møtt på fjorden!

Menneskene bak fasaden – de er viktige!

 

Butikksjef Yngve Holm inviterer leder i vellet; Paal Alme, inn til en liten generalprøve på åpning av butikken.

Styreleder ble invitert inn til generalprøve på åpningen av vår nye lokale butikk, som åpner dørene 24. august Kl. 10:00. Da vil det bli taler og snorklipping – for å markere at lokalbefolkningen nå får tilbake butikken sin.

Det ytre er en ting – vi får en miljøvennlig butikk, med alt av tekniske løsninger, som skal gjøre «fotavtrykket» minst mulig – og Co2-utslippene så lave at de knapt vil merkes. Dette er flott, men det som er viktigst, er menneskene bak. Derfor var styreleder på besøk, for å sjekke litt ut hvem vi kommer til å møte på våre daglige handleturer – og for å se litt på interiøret i butikken.

De første vi møter, er de to som fra hvert sitt ståsted er ansvarlige for eiendoms-utvikling i Norgesgruppen; Vegard Sletten (Norgesgruppen) – og Øystein Eng – som er Prosjektsjef i Kjøpmannshuset. Disse to har begge hatt styring med byggprosess – og nå den siste innspurt før åpning. – Men det er vår nye butikksjef du må møte – er snart omkvedet; Yngve Holm, som kommer fra tilsvarende stilling på Simensbråten på Ekeberg. Han tar meg med inn i butikken, for å hilse på gamle og nye medarbeidere.

Byggherrer og ansatte i skjønn forening ved fruktdisken, som blir et sentralt element i den nye butikken.

Det blir raskt klart for oss, at det er våre gamle kjente som også i fremtiden vil være å finne i kassa og i ferskvaredisken. Roar Røch i disken, med Kow Nai Kyaik og Fredrik i kassa.  Godt å se at disse finner tilbake til Snarøya – og bringer kontinuitet i butikken.

Butikksjefe Yngve Holm, sammen med Kow og Roar, som begge blir å finne i butikken fremover. Fredrik var ikke tilstede, da bildet ble tatt.

Som ny ferskvaresjef, møter vi Cato Hambro – som lover å passe godt på oss og bringe både gode kjøttvarer, men også fisk, til torgs. Og det setter vi stor pris på, for det er her butikkene flest skiller seg fra hverandre.

Det gjenstår bare å si: Velkommen SPAR – vi ser frem til mange gode stunder!

Ferskvaresjefen Cato Hambro ønsker oss alle velkommen! Og kom gjerne med ønsker, forteller han oss. 🙂

Ny butikk åpner fredag 24. august 2018

Presis Kl. 10:00 går dørene opp for vår nye nærbutikk på Snarøya. Det er mange som gleder seg stort over at vi endelig får «tilbake» nærbutikken – og slipper å bruke bil for å komme til Fornebu for å handle dagligvarer.

SPAR med ny butikk på Snarøya 2018

Med åpningstid fra Kl. 08:00 – 22:00 – (ikke tider som angitt på illustrasjonsbildet), burde det være nok av muligheter til å få handlet innenfor normal dagsrytme. Og trenger man et utvidet sortiment, er det ikke lange svippturen til Fornebu S, der vi i byggeperioden har fått god anledning til å bli kjent med vareutvalg og god service.
Vi er imponert over hvor raskt dette bygget er satt opp. Den 5. juni, tok vi bildet under, som viser en tomt med grunnmur – som står og venter på sitt bygg.
Vellet og sikkert mange med oss, ønsker SPAR velkommen – og håper på godt vareutvalg og hyggelige møter i butikken i mange år fremover!

På to og en halv måned, er bygget reist og innredet.

 

Arena for Seniorer

Bidrag fra Bærum kommune

Fornebupiloten, som ble stiftet for et drøyt år siden, med vellets styreleder som «medansvarlig» – fikk nylig innvilget midler fra Bærum kommune til å utvikle en arena for seniorer på Snarøya og Fornebu.

Faksimile fra Budstikka 21.8.2018

Møteplasser

Det vil i årene som kommer, bli et stadig økende behov for møteplasser for godt voksne, både på Snarøya og på Fornebu. Fornebupiloten er også aktivt med i arbeidet med å få på plass planer for en ungdomsklubb på Fornebu, som  skal dekke behovet for hele området. Begge disse behovene er prioriterte satsinger, som Fornebupiloten arbeider med – og som vi håper skal kunne realiseres i overskuelig fremtid.

At det så stadig «stikkes kjepper i hjulene» for bygget som er tenkt å huse disse tilbud, er en kjent sak. Vi synes det er leit, når sterke krefter ønsker å endre planene for en sambrukskirke ved Fornebu S – på tomten som er satt av og tidligere regulert til dette bygget. Her vil man få dekket det meste av disse behovene, for i bygget er det lagt planer både med møteplass for våre lokale organisasjoner, en ungdomsklubb, et moderne bibliotek – og flere andre tilbud, i tillegg til et flott kirkerom. At sistnevnte «storsal» også vil egne seg godt til konserter og andre arrangementer, skulle tale for at vi her vil kunne få et flott bygg, som kan dekke mange presserende behov, for vårt fremtidige Snarøya/Fornebu.

Les mer om Fornebupiloten her: «Fornebupiloten» er formelt stiftet

 

 

Det gikk som vi fryktet….

Springflo og kraftig vind, gjorde store innhugg i brygger og småbåter på Snarøya i helgen.

Stor kraft i bølgene på vei inn i Snarøysundet

Det måtte gå som det gjorde, med båten som lå halvt nedsunket i Snarøysund, før uværet kom.

Som vi antydet i artikkel tidligere her på vellets hjemmeside, undres vi over at eier kan være så skjødesløs med sin eiendom – både med de verdier en slik båt representerer, men også med tanke på hvilken skade en slik «løpsk» båt kan forårsake.

Plaststoler og «putekasser» ble et lett bytte for bølgene.

Det gikk også hardt ut over bryggeanlegg og løse stoler og «putekasser» som har ligget i fjæresteinene og bare ventet på å bli ført ut i vannet.

Nå ligger båten med baugen så vidt synlig over vannet – ved utløpet av Snarøysund. Hvor lenge den blir liggende der, er jo også et spørsmål….

Leit å se en slik flott båt bli «kondemnert» på dette vis.

 

 

Stille før stormen

«Stille før stormen»

Store verdier ligger og skvalper under vann

Det er meldt svært kraftig vind og høyvann i dag. Oppfordring er sendt ut i til alle båteiere om å se på fortøyning – og sikre løse deler.
Denne båten har nå ligget over to uker i Snarøysundet – sunket og dårlig fortøyd. Vi er spent på hva som skjer nå vinden tar tak….og håper eier tar ansvar.

Løsgjenger i Sivbukta?

Vi har også fått melding om en «løsgjenger» som har lagt båten sin i Sivbukta – der naboer er engstelige for hva denne kan forårsake når uværet kommer.

Jan Jørgen Juell til minne

Det var en trist melding vi fikk i Aftenposten ved retur fra tidenes sommerferie;

Jan Jørgen Juell er gått bort. 

Jørgen Juell satt i styret for Snarøen vel i 16 år. Han var først kasserer, og de siste 6 årene var han formann i vellet. Vi skrev på hjemmesiden da han gikk av, at; – Styret har med Jørgen som formann vært meget veldrevet, og møtene har alltid vært ledet på en hyggelig og effektiv måte. Gjennom sin tidligere erfaring i kommunestyret i Bærum, har Jørgen hatt god kjennskap til kommunens arbeidsmetoder, noe som har vært av stor betydning for saker vellet har diskutert med Bærum Kommune.

Jan Jørgen Juell under årsmøtet 2012

Jørgen Juell ble overrakt Snarøen Vel’s Hedersplakett under årsmøtet i 2012, for lang og tro tjeneste for vellet. 

Han bisettes i Haslum store kapell, fredag 10. august 2018.

Vi lyser fred over Jørgens minne!

GOD SOMMER!

Med dette stupebildet fra Halden brygge, ønsker styret i Snarøen vel, alle sine lesere en riktig

G O D  S O M M E R !

Nesten intet er bedre enn dette i varmen!

Pumpehuset pusses opp

 

Pumpehuset markerer inngangen til Hundsundstien – stien som brukes flittig av turgåere og som skolevei for mange.

Pumpehuset – den hvite bua med blå dører, som står ved inngangen til Hundsundstien, friskes nå opp med ny maling.

Busker og kratt blir også kuttet, slik at stedet skal fremstå litt penere enn det har gjort i det siste.

Så får vi håpe at vi slipper å se mer tagging på veggene – vi hadde oppriktig håpet at denne «sporten» var gått litt av mote nå.

Foruten å være pumpehus for Bærum kommunes Vann- og avløpsenhet, fungerer en del av huset også som vellets arkiv. Dette er klart adskilt fra øvrig del av huset, men har sine utfordringer på grunn av temperatur og fuktighet. Vellet fikk for noen år siden tildelt ytterligere arkivplass på Hundsund ungdomsskole – og har som mål å få overflyttet alt arkiv til denne mer hensiktsmessige lagerplassen.

Takk til #Bærum kommune v/ Vann og avløp, som står for arbeidet med oppussing.

 

St. Hans 2018

Har du ikke planer for årets St. Hansfeiring?

St. Hansbål er litt magisk

Planene har Lions lagt for deg – du trenger kun å møte opp på Halden brygge – der du vil møte gulkledde «løver» – som er klare med både mat og drikke, leker for barna, samt et fantastisk St. Hansbål.

Og takket være nedbøren vie er velsignet med siste uke, blir det nå et bål av klasse,  som vil varme de som ønsker å ta St. Hans-badet denne kvelden. For det er det etter hvert blitt mange som gjør. Og med den temperaturen som vi nå har fått i sjøen, forventer vi stor aktivitet i vannet – i tillegg til på land.

Redningsselskapet kommer også med to av sine Elias-båter – så her blir det mulighet for en liten tur til sjøs for de aller minste. Selvsagt under kyndig veiledning om bord. For her gjelder sjøvett, fra man entrer brygga, til man er vel tilbake på land.

All inntekt som Lions får på dette arrangementet, går uavkortet til Redningsselskapet.

Det er altså nok en grunn til å ta med kontanter eller friske opp din Vipps-app på mobilen.

Bilder lyver ikke.

Vi bringer under et lite tverrsnitt av inntrykk fra de siste årene.  Kanskje finner du deg selv på et av bildene?  😉

Mat og drikke, leker, gode venner og naboer – og ikke minst et mektig bål, gir minner for livet for oss alle!

Det hele starter opp Kl. 18:00 – og bålet tennes Kl. 20:00.

Så velkommen på lørdag førstkommende! 

Jr. ble litt vel ivrig under badingen