Nyheter

Ny butikk åpner fredag 24. august 2018

Presis Kl. 10:00 går dørene opp for vår nye nærbutikk på Snarøya. Det er mange som gleder seg stort over at vi endelig får «tilbake» nærbutikken – og slipper å bruke bil for å komme til Fornebu for å handle dagligvarer.

SPAR med ny butikk på Snarøya 2018

Med åpningstid fra Kl. 08:00 – 22:00 – (ikke tider som angitt på illustrasjonsbildet), burde det være nok av muligheter til å få handlet innenfor normal dagsrytme. Og trenger man et utvidet sortiment, er det ikke lange svippturen til Fornebu S, der vi i byggeperioden har fått god anledning til å bli kjent med vareutvalg og god service.
Vi er imponert over hvor raskt dette bygget er satt opp. Den 5. juni, tok vi bildet under, som viser en tomt med grunnmur – som står og venter på sitt bygg.
Vellet og sikkert mange med oss, ønsker SPAR velkommen – og håper på godt vareutvalg og hyggelige møter i butikken i mange år fremover!

På to og en halv måned, er bygget reist og innredet.

 

Arena for Seniorer

Bidrag fra Bærum kommune

Fornebupiloten, som ble stiftet for et drøyt år siden, med vellets styreleder som «medansvarlig» – fikk nylig innvilget midler fra Bærum kommune til å utvikle en arena for seniorer på Snarøya og Fornebu.

Faksimile fra Budstikka 21.8.2018

Møteplasser

Det vil i årene som kommer, bli et stadig økende behov for møteplasser for godt voksne, både på Snarøya og på Fornebu. Fornebupiloten er også aktivt med i arbeidet med å få på plass planer for en ungdomsklubb på Fornebu, som  skal dekke behovet for hele området. Begge disse behovene er prioriterte satsinger, som Fornebupiloten arbeider med – og som vi håper skal kunne realiseres i overskuelig fremtid.

At det så stadig «stikkes kjepper i hjulene» for bygget som er tenkt å huse disse tilbud, er en kjent sak. Vi synes det er leit, når sterke krefter ønsker å endre planene for en sambrukskirke ved Fornebu S – på tomten som er satt av og tidligere regulert til dette bygget. Her vil man få dekket det meste av disse behovene, for i bygget er det lagt planer både med møteplass for våre lokale organisasjoner, en ungdomsklubb, et moderne bibliotek – og flere andre tilbud, i tillegg til et flott kirkerom. At sistnevnte «storsal» også vil egne seg godt til konserter og andre arrangementer, skulle tale for at vi her vil kunne få et flott bygg, som kan dekke mange presserende behov, for vårt fremtidige Snarøya/Fornebu.

Les mer om Fornebupiloten her: «Fornebupiloten» er formelt stiftet

 

 

Det gikk som vi fryktet….

Springflo og kraftig vind, gjorde store innhugg i brygger og småbåter på Snarøya i helgen.

Stor kraft i bølgene på vei inn i Snarøysundet

Det måtte gå som det gjorde, med båten som lå halvt nedsunket i Snarøysund, før uværet kom.

Som vi antydet i artikkel tidligere her på vellets hjemmeside, undres vi over at eier kan være så skjødesløs med sin eiendom – både med de verdier en slik båt representerer, men også med tanke på hvilken skade en slik «løpsk» båt kan forårsake.

Plaststoler og «putekasser» ble et lett bytte for bølgene.

Det gikk også hardt ut over bryggeanlegg og løse stoler og «putekasser» som har ligget i fjæresteinene og bare ventet på å bli ført ut i vannet.

Nå ligger båten med baugen så vidt synlig over vannet – ved utløpet av Snarøysund. Hvor lenge den blir liggende der, er jo også et spørsmål….

Leit å se en slik flott båt bli «kondemnert» på dette vis.

 

 

Stille før stormen

«Stille før stormen»

Store verdier ligger og skvalper under vann

Det er meldt svært kraftig vind og høyvann i dag. Oppfordring er sendt ut i til alle båteiere om å se på fortøyning – og sikre løse deler.
Denne båten har nå ligget over to uker i Snarøysundet – sunket og dårlig fortøyd. Vi er spent på hva som skjer nå vinden tar tak….og håper eier tar ansvar.

Løsgjenger i Sivbukta?

Vi har også fått melding om en «løsgjenger» som har lagt båten sin i Sivbukta – der naboer er engstelige for hva denne kan forårsake når uværet kommer.

Jan Jørgen Juell til minne

Det var en trist melding vi fikk i Aftenposten ved retur fra tidenes sommerferie;

Jan Jørgen Juell er gått bort. 

Jørgen Juell satt i styret for Snarøen vel i 16 år. Han var først kasserer, og de siste 6 årene var han formann i vellet. Vi skrev på hjemmesiden da han gikk av, at; – Styret har med Jørgen som formann vært meget veldrevet, og møtene har alltid vært ledet på en hyggelig og effektiv måte. Gjennom sin tidligere erfaring i kommunestyret i Bærum, har Jørgen hatt god kjennskap til kommunens arbeidsmetoder, noe som har vært av stor betydning for saker vellet har diskutert med Bærum Kommune.

Jan Jørgen Juell under årsmøtet 2012

Jørgen Juell ble overrakt Snarøen Vel’s Hedersplakett under årsmøtet i 2012, for lang og tro tjeneste for vellet. 

Han bisettes i Haslum store kapell, fredag 10. august 2018.

Vi lyser fred over Jørgens minne!

GOD SOMMER!

Med dette stupebildet fra Halden brygge, ønsker styret i Snarøen vel, alle sine lesere en riktig

G O D  S O M M E R !

Nesten intet er bedre enn dette i varmen!

Pumpehuset pusses opp

 

Pumpehuset markerer inngangen til Hundsundstien – stien som brukes flittig av turgåere og som skolevei for mange.

Pumpehuset – den hvite bua med blå dører, som står ved inngangen til Hundsundstien, friskes nå opp med ny maling.

Busker og kratt blir også kuttet, slik at stedet skal fremstå litt penere enn det har gjort i det siste.

Så får vi håpe at vi slipper å se mer tagging på veggene – vi hadde oppriktig håpet at denne «sporten» var gått litt av mote nå.

Foruten å være pumpehus for Bærum kommunes Vann- og avløpsenhet, fungerer en del av huset også som vellets arkiv. Dette er klart adskilt fra øvrig del av huset, men har sine utfordringer på grunn av temperatur og fuktighet. Vellet fikk for noen år siden tildelt ytterligere arkivplass på Hundsund ungdomsskole – og har som mål å få overflyttet alt arkiv til denne mer hensiktsmessige lagerplassen.

Takk til #Bærum kommune v/ Vann og avløp, som står for arbeidet med oppussing.

 

St. Hans 2018

Har du ikke planer for årets St. Hansfeiring?

St. Hansbål er litt magisk

Planene har Lions lagt for deg – du trenger kun å møte opp på Halden brygge – der du vil møte gulkledde «løver» – som er klare med både mat og drikke, leker for barna, samt et fantastisk St. Hansbål.

Og takket være nedbøren vie er velsignet med siste uke, blir det nå et bål av klasse,  som vil varme de som ønsker å ta St. Hans-badet denne kvelden. For det er det etter hvert blitt mange som gjør. Og med den temperaturen som vi nå har fått i sjøen, forventer vi stor aktivitet i vannet – i tillegg til på land.

Redningsselskapet kommer også med to av sine Elias-båter – så her blir det mulighet for en liten tur til sjøs for de aller minste. Selvsagt under kyndig veiledning om bord. For her gjelder sjøvett, fra man entrer brygga, til man er vel tilbake på land.

All inntekt som Lions får på dette arrangementet, går uavkortet til Redningsselskapet.

Det er altså nok en grunn til å ta med kontanter eller friske opp din Vipps-app på mobilen.

Bilder lyver ikke.

Vi bringer under et lite tverrsnitt av inntrykk fra de siste årene.  Kanskje finner du deg selv på et av bildene?  😉

Mat og drikke, leker, gode venner og naboer – og ikke minst et mektig bål, gir minner for livet for oss alle!

Det hele starter opp Kl. 18:00 – og bålet tennes Kl. 20:00.

Så velkommen på lørdag førstkommende! 

Jr. ble litt vel ivrig under badingen

 

Nærbutikken åpner ved skolestart

SPAR er i ferd med å fullføre ny miljøvennlig butikk på Snarøya.

Vi innrømmer det gjerne – nærbutikken er savnet! Men allerede i  august åpner SPAR sin første miljøbutik på butikktomten ved Bruksveien.  Butikken vil representere det ypperste av energisparing i norske dagligvarebutikker.

I den nye butikken er det stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer og mange innovative løsninger som skal være med på å redusere energiforbruk og CO2-avtrykket for bygget.

  • Dette bygget er et viktig miljøprosjekt fra SPAR og et bidrag til NorgesGruppens ambisjon om å redusere klimagassutslippene, sier Ole Christian Fjeldheim, Administrerende Direktør i Kjøpmannshuset.

Summen av alle miljøtiltakene gjør at CO2-avtrykket til bygget reduseres med oppimot 60 %, noe som sammen med energitiltakene tilsvarer produksjonen av ti millioner plastposer (Ref Klimagassregnskap fra Rambøll).

Fra Norgesgruppens lokale representant på Snarøya; Leslie Remen, får vi opplyst flere interessante detaljer: – Taket består av kun trematerialer, og isolasjonen som brukes i taket har et lavere CO2-avtrykk enn vanlig isolasjon. I tillegg er det lagt et Sediumbelegg på taket, som vil binde CO2 i hele sin levetid. I gulvdekket og fundamenteringen er det brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern, og i yttervegger er det brukt doble massivtrevegger, uten isolasjon.

På fasaden er det montert solceller for produksjon av energi som blant annet brukes til LED belysningen i butikken. LED belysningen med på å kutte mye av butikkens strømbehov.

I tillegg er det montert et nytt og mer effektivt system for gjenvinning og lagring av overskuddsvarme fra kjøleanlegget inne i butikken. Overskuddsvarmen brukes til oppvarming av butikken og forbruksvannet som brukes i butikken.

Utenfor butikken er det brukt lavtemperaturasfalt, som gjennom en ny produksjonsteknikk med lavere produksjonstemperatur reduserer energiforbruket og utslippet av klimagasser.

Butikken tilbyr 55 parkeringsplasser også med muligheter for lading av el-biler og el-sykler med ladestasjoner fra Fortum.

Butikken åpner i slutten av August 2018 – og vi gleder oss allerede!

Om du vil oppleve presentasjon av butikken live, kan du gå inn her: https://vimeo.com/268410100/f06a6c7434

Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl

Dagens debattinnlegg fra vår sogneprest Thomas Wagle, er en god reminder til oss alle:

At dette Vømmøl-refrenget er sant, har vi i Fornebulandet menighet blitt kraftig minnet om gjennom Kommunedelplan 3 (KDP3), der også lokaliseringen av ny sambrukskirke tas opp.

Jeg har vært prest i Fornebulandet menighet i 1,5 år, og i løpet av denne tiden har jeg møtt masse entusiastiske mennesker som gleder seg til når den nye sambrukskirken kommer på kirketomten ved Fornebu S. Alle sier når, de sier ikke hvis. Og det er kanskje ikke så rart, for i mange år har det vært klart at sambrukskirken skulle ligge akkurat der. Det færreste har fått med seg at kirketomten først ble satt i spill av kommunen i 2016 og nå i KDP3 foreslås flyttet til Koksaområdet i Fornebu sør. Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl. Denne sambrukskirken som så mange har gledet seg til, kommer ikke av seg selv. Hvis vi ønsker at den skal være der den hele tiden har vært planlagt, så må vi si fra om dette nå i høringsperioden som varer fram til 26. mai. La meg gi to gode grunner til å at sambrukskirken bør ligge ved Fornebu S.

SLIK: – Vi må få til denne sambrukskirken på Fornebu S som har vært planlagt i så mange år, skriver sogneprest Thomas Wagle. Her med en modell utarbeidet av arkitekt Aina Dahle. Foto: PAAL ALME

For det første er denne kirketomten ideell for en frittstående sambrukskirke. Den er sentralt beliggende der folk er, med gangavstand til skoler, t-bane og kjøpesenter. Med sambrukskirken plassert ved Fornebu S vil man få et fantastisk torg mellom kjøpesenter og kirken der det vil være yrende liv. I tillegg er tomten stor nok til å bygge en sambrukskirke der vi kan få plass til mange gode møteplasser som Fornebu sårt trenger. I mulighetsstudien for sambrukskirken som Fornebulandet menighet har fått utviklet, har vi i tillegg til kirkerom tegnet inn konsertarena, bibliotek, kafé, Fornebupiloten, Fornebu Gjenbruk, livssynsåpent rom og ungdomsklubb for å nevne noe. Kirketomten har også kapasitet til et enda større bygg enn mulighetsstudien legger opp til. Kirketomten ved Fornebu S er også det grønne valget: Bygger man der, slipper man å bygge nye parkeringsplasser. Det foreligger nemlig en avtale om at sambrukskirken skal kunne benytte seg av parkeringsanlegget til Fornebu S kjøpesenter.

Det andre hovedargumentet for bygging av sambrukskirke på kirketomten på Fornebu S er at kirketomten åpner for tidlig byggestart. Det haster med å få bygget sambrukskirken. Folk trenger møteplasser nå og ikke først om 20-30 år! På informasjonsmøtet om KDP3 på Scandic Fornebu 23. april i år sa rådmannen at de så for seg at byggingen av Fornebu antakeligvis ville vare til 2045. Når vi så vet at Koksaområdet, der kirken foreslås flyttet, er noe av det siste som vil bli utbygget, så er dette et sterkt argument for å velge kirketomten ved Fornebu S. Når Fornebu er ferdig utbygget vil Fornebulandet være en av landets største menigheter med kanskje over 20000 medlemmer. Vi tror ikke det klokt å vente til alle disse har flyttet hit med å få på plass de viktigste møteplassene. For å skape godt oppvekstmiljø trenger man gode møteplasser fra starten av.

Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl. Hvis du ønsker at det skal komme en sambrukskirke på kirketomten ved Fornebu S så er tiden inne for å si fra nå. Snakk om det med familie, venner, naboer og gjerne med politikerne! Send inn ditt eget høringssvar eller hør med vel’et du tilhører! Vi må få til denne sambrukskirken på Fornebu S som har vært planlagt i så mange år! Den kommer ikke av seg selv, men kanskje hvis vi er mange som står sammen. Sammen kan vi unngå at dagens dåpsbarn skal måtte bli 27 år gamle før de får henge på en bra ungdomsklubb på sambrukskirken.