Nyheter

Jomfrutur i morgengry

Fra førerhuset er Fornebu et imponerende skue når man kommer sjøveien.

Fra førerhuset er Fornebu et imponerende skue når man kommer sjøveien.

Jomfruturen fra Fornebu til Aker Brygge med M/S «Tidevind» en mandag i november.

Tidlig var det å måtte sykle avgårde kl 06:00 i høstmørket – men vel verd innsatsen!

Allerede før halv syv var Ruter på plass med frokost til alle fremmøtte – og da ordfører Lisbeth Hammer Krog ankom fergeleiet med sitt følge, ble samtidig første avgang (06:30) fra Aker Brygge kringkastet av NRK.

12 minutter senere ankommer så fergen til Fornebu – og Fylkesordfører Anette Solli kan stige i land som første passasjer fra Oslo.

Så er det jomfruturen fra Fornebu som står for tur – et tilbud vi lenge har gledet oss til.  Ordføreren er første passasjer – og ble ønsket velkommen om bord av Ruters representanter.

Fergen er meget behagelig innredet, med gode stoler og nesten ikke støy. Og overfarten var over, nesten før vi hadde rukket å summe oss.

Ved ankomst Aker Brygge, ble et fremtidig tilbud presentert for de interesserte; Et forbedret tilbud til syklister, med planer for skikkelig sykkelparkering ved bryggeanleggene, slik at flere kan bruke dette fremkomstmiddelet.

Nå er vi i gang – dette er et flott tilbud fra Ruter – så nå er det opp til beboere og ansatte i bedriftene på Fornebu å «kjenne sin besøkelsestid» og bli hyppige brukere av fergen.

Og vi ønsker den velkommen til Fornebu – og lykke på reisen!

Trykk på bildet – og få det opp i STORT format

STIPEND 2015 – søknadsfrist 15. januar 2015

Snarøen vel har siden vårt 100 års jubileum, årlig delt ut et ungdomsstipend/trenerstipend, til den eller de som utmerker seg spesielt innenfor et spesifikt område.

Vellet har igjen utlysning av stipend for 2015. Vi ønsker søknader og anbefalinger:Plakat 2015

 For utprint: Stipendplakat _2015 a4

Siden starten, er stipendet delt ut til følgende personer:

Søker du på navnet i søkefeltet, kan du også lese hva vi har skrevet om den enkelte av prisvinnerne på våre nettsider.

2010 Frederik Jahr

2011 Hans Petter Kvalø

2012 Hedda Ødegaard

2013 Nils Ellefsen

2014 Casper Ruud

 

Frokost på brygga?

Vil du være med og feire at Fornebu og Snarøya igjen får fergeforbindelse til byen – ja da er du invitert på frokost mandag morgen Kl. 06:40 på bryggekanten ved Sjøflyhavna kro.Frokostinvitasjon

INVITASJON_MSTIDEVIND2

Fergetider Fornebu – Oslo (og hjem igjen…)

Ny hurtigbåt til OsloEndelig er første del av  B-B-B-prosjektet oppfylt! (Bane-Buss-Båt Fornebu)

Som tidligere annonsert, får vi fra mandag morgen, første anløp av den nye fergen som skal gå i rutetrafikk til og fra Aker brygge.

Vi gleder oss til å møte mange morgenfriske Snarøyabeboere om bord – og ser virkelig frem til dette tilbudet fra Ruter!

Vi har fått rutetabellen, som vi med glede presenterer for våre lesere: Rutetider fergen til Oslo

RUTE0059_Hurtigbåt_folder_tilnettet

Vi noterer også med glede meldingen fra Fylkesordfører Annette Solli, som vi mottok tidligere i år:

På sikt vil Ruter styrke Nesodden-fergene og legge til rette for at hurtigfergen mellom Nesodden og Lysaker kan stoppe på Fornebu.

Hilsen Anette Solli,

fylkesordfører

Her er svaret i sin helhet: Svar på henvendelse vedrørende felles uttalelse for bedre tilbud av båtruter

 

”The pier has landed”

Bryggen pent plassert utenfor Sjøflyhavna kro

Bryggen pent plassert utenfor Sjøflyhavna kro

Bryggen som skal betjene hurtigbåten fra Fornebu til Aker Brygge har vært på en skikkelig sjøreise, før den i dag ankom Fornebu i strålende sol – og på flatt vann.

Det var uværet på Vestlandet som la hindringer i veien for slepet, som har måttet søke ”nødhavn” både i Farsund, Kristiansand og Arendal – og nå på tampen også i Langesund, på vei til Fornebu. Det er ennå en drøy uke til første avgang, som vil være morgenruten fra Aker brygge kl 06:30, mandag 10. november 2014.

En ukes klargjøring

Da redaktøren var innom i formiddag, var selskapet Marina Solution, som har oppdrag med ferdiggjøring, i full sving med å sveise og klargjøre selve fergemottaket, som består av store stålrør. Det er disse som utgjør selve mottaket for fergen. Ved ankomst, vil man som passasjer bli ledet over på den flytende bryggen – og derfra via gangvei opp på land.

Bryggen har samme beliggenhet som brannbåten til Asker og Bærum Brannvesen. Denne plassen er midlertidig – og fergeleiet flyttet, så snart man er klar med endelige reguleringsplaner for dette området på Fornebu.

Selve bryggen er nesten klar, men det gjenstår elektrisk arbeid og all form for tilkobling til land. Her var også flere mann i sving, for å få dette klart til åpning mandag 10. november.

Hyppige avganger, 12 min. til byen – men kun morgen og kveld

Det har vært mange forsinkelser under veis, men når den nå kommer i drift, vil vi få fergeforbindelse til sentrum på 12 minutter.

Rutetider er planlagt som følger:

Fem avganger om morgenen mellom Kl. 06:30 og Kl. 08:30

Syv avganger ved middagstid, mellom Kl. 14:45 og Kl. 18:00

Det er hurtigbåten «MS Tidevind» som skal betjene oss beboere – ref. tidligere omtale på våre nettsider:

MS Tidevind i drift fra 1. oktober! Publisert 06/08/2014

Velkommen – til tross for flere forsinkelser

Når fergen nå kommer i drift, over en måned etter planen, er det både grunnet produksjonsproblemer hos byggherre, samt de foran nevnte problemer på grunn av høststormene på Vestlandet.

Snarøen vel ønsker fergen hjertelig velkommen til Fornebu – og vi håper inderlig at dette er begynnelsen på en trend, der vi vil se stadig mer bruk av vannspeilet til denne type transport!

Klikk i bildet – og få det opp i større format

Dugnad ved Horsletjernet

Tjernet er et yndet sted, som yrer av liv.
Tjernet er et yndet sted, som yrer av liv.

Endelig fikk vi anledning til å gjøre etterlengtet arbeid rundt Horsletjernet – eller Snarøytjernet, som kommunen ønsker å kalle det.

Fra funn av stor salamander for flere år siden og frem til i dag, har kommunen og naturverninteressenter, hatt stadige besøk til tjernet for å finne ut hva som finnes av amfibier og evt. fisk – og hva som lever og trives ved tjernet, samt å sikre at området blir skjøttet som naturvernområde. Dette har vært en omfattende prosess, med mange hensyn som må ivaretas. Nå er første etappe gjennomført.

Vi har hatt flere befaringer med kommunen, dels med Natur og idrett, og dels med Bygg og anlegg. Førstnevnte er de som er ansvarlige for skjøtsel av naturvernområdet, mens Bygg og anlegg, som er de som håndterer grenser og alt som relaterer seg til byggevirksomhet ved – og på området.

Naturvernområde

Tjernet som naturvernområde gir vellet som grunneier klare restriksjoner på hva vi får lov til å gjøre med hensyn til inngrep i naturen. Grunnprinsippet er, at man omtrent ikke har lov til å gjøre noen inngrep, bortsett fra der kommunen har gitt spesifikk tillatelse til det.

Vi har vært i god dialog med kommunen, som ser at tjernet etter mange år trenger en viss pleie for ikke å gro igjen. Snarøytjernet er en perle – og må fortsatt få lov til å være det. Det brukes i dag til rekreasjonsområde for ung og gammel – og barnehager og skoler har ekskursjoner hit, for å lære om dyre og planteliv på Snarøya. Vi er heldige som har denne perlen midt blant oss!

SkjøtselsplanSkjødselsplanen

Kommunen tok derfor ansvar for å utvikle en skjøtselsplan for tjernet – en plan som regulerer alt vi kan gjøre.

På dette grunnlag, fikk Snarøen vel arrangert dugnaden sist helg, der naboer rundt tjernet velvillig stilte opp.

Lettelse

Flere ga tydelig uttrykk for lettelse over av vi nå får gjort en viss tynning i vegetasjonen, samt fjernet en del av det som har rast ned – og som stort sett ender ute i tjernet.

Det var derfor med stort pågangsmot, at arbeidslagene gikk i gang med sine oppgaver – fordelt av Tom Christensen fra styret i Snarøen vel.

Allerede før helgen var flere trær merket av, i samarbeid med kommunens folk, slik at vi ikke skulle risikere å trå feil.

Tillatelse til å fjerne gammelt rusk og rask, samt å tynne ut i kratt og småtrær i vannkanten, var også innhentet.

Forbudt

Med flere motorsager i gang, ivrige barn og voksne, ble det snart klart for oss alle, at containeren vi hadde bestilt, snart ble for liten. Den ble raskt fylt opp av kvist og kvast, samt av gammelt gress, som har vært dumpet ved tjernet. Dette er det nå strengt forbudt å gjøre videre – og vellet vil også instruere gartner, om at dette må opphøre. Vi oppfordrer også beboere rundt tjernet om å passe på, slik at dumping av hageavfall og gress ikke fortsetter. Det er nemlig forråtnelsen av gresset, som delvis gjør levevilkårene for salamanderen vanskelig.

All dumping av gress og hageavfall er strengt forbudt.

All dumping av gress og hageavfall er strengt forbudt.

Uten mat og drikke…

Styreleder var på Meny og provianterte både mat og drikke til de fremmøtte, så arbeidsdagen ble både effektiv og trivelig og flere ble bedre kjent med sine naboer.

Grensepåvisning

Skjøtselsplan og kommunen gir også klare formaninger til vellet, på at vi må overholde de grenser som gjelder. I denne sammenheng, ga vellet i oppdrag til kommunen å foreta ny oppmåling, samt å sette ned grensepinner i området. Dette er et oppdrag som vi er fakturert for – der vellet nå har betalt oppunder Kr. 10.000,- for å få disse merkepinnene på plass. Hensikten er at vi skal være i stand til å gå riktig frem, der vi evt. må gå videre med de grunneiere, som har tatt seg til rette på vellets eiendommer. Dette arbeidet gjelder ikke bare rundt Snarøytjernet, men innbefatter alle eiendommer som grenser inn til vellets grunn. Og her snakker vi om ganske mange ”overtramp” – som vi etter påtrykk fra kommunen, nå tar tak i.

Det er også viktig å merke seg, at enhver endring av slike merkepinner, er strengt forbudt, i følge norsk lov. Vi håper derfor at alle naboer vil respektere det arbeid som vi nå er pålagt å gjennomføre – og sørge for at grensene overholdes i tråd med vanlig eiendomsrett. Vellet gjør denne jobben for fellesskapet – og vi har alle et ansvar for å overholde de rammer og regler som styret er valgt inn på.

For å sikre at alle får tilgang til den informasjon kommunen har gitt i skjøtselsplanen, legger vi den her som et vedlegg, slik at du selv kan sette deg inn i detaljene som står beskrevet her:   Skjøtselplan Snarøytjernet

Takk

Så vil styret gjerne få takke de fremmøtte for stor iver og interesse i helgen – og vi kan love at vi skal sørge for at det ikke blir like lenge til neste dugnad, som det var før vi fikk denne på plass….

Vi har selvfølgelig sørget for bildedekning av dugnaden. Trykk på bildet – og få det opp i STORT format.

 

Endelig fjernet!

Dominerende i smale Ropernveien - og i ferd med å "gro fast". Nå er den fjernet!
Dominerende i smale Ropernveien – og i ferd med å «gro fast». Nå er den fjernet!

En kassebil, med italienske registreringsskilter har i mange måneder redusert fremkommeligheten i Ropernveien og ergret naboer og besøkende.

Flere henvendelser både til politiet og til trafikketaten, ga som svar at man «ikke kunne taue bort biler som er registrert og som står lovgelig parkert».

Nå skal vellet ha dugnad i området – bilen er til stor sjenanse – så henvendelsen fra vellet til Trafikketaten i Bærum kommune, ga til slutt rask respons.  Vi retter derfor en takk til etaten for rask handling, når vi til slutt fikk et godt grunnlag for å få den fjernet.

Invitasjon

10608701_712355315520136_6881305834740347171_o

Velkommen til Åpningen av Bærum Kunsthall!

Ole Lislerud vil vise «Metaphorical images in repetition». Lislerud er mest kjent for sine monumentale arbeider i tre dimensjoner som for eksempel Lovens Portal i Oslo Tinghus, Response, glassfasaden til Næringslivets Hovedkontor på Majorstua og skulpturen U&I i rustfritt stål i Tønsberg fra 2014. Men han jobber også med to-dimensjonale former og har de siste årene etablert seg som maler, etter mange år som professor ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Det er tegneren og maleren Ole Lislerud vi møter i den nyåpnede Bærum Kunsthall på Fornebu. Tematisk handler utstillingen om feminisme i Kina og Norge og er en videreføring av prosjektet ”I shop Therefore I Am” tidligere presentert i Stenersenmuseet. Populærkultur, reklame og endrede samfunns forhold påvirker kvinner til utforskning av kvinnerollen. Etter å ha jobbet i Kina over en periode på 13 år og sett hvordan det Kinesiske samfunnet behandler kvinner, på godt og vondt, fortoner norsk feminisme seg som fullt av motsetninger og paradokser.

Titlene til arbeidene er hovedsakelig basert på låter fra Lady GaGa, der tekstene har dobbeltmeninger og hentydninger omkring seksualitet. Slik bidrar tekstene til å videreføre dualiteten i måter å oppfatte bildene på.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog foretar åpningen kl. 18:00. Kunsthallen ligger på Gamle Fornebu Kultursenter – i den hvite bygningen som i dag huser brannstasjonen.

Bærum Kunsthall vil vise uavhengig, innovativ kunst med høy kvalitet. Kunst og opplevelser som styres av ideer og kvalitetsfokus, heller enn av markeds og trendfokus. Bærum Kunsthall vil tilby opplevelser og muligheter for publikum i alle aldre, fra alle samfunnslag og fra ulike kulturer gjennom inkluderende kunst og kulturarrangement.

Bærum Kunsthalls ambisjon er å bidra til å opplyse og skape engasjement i lokalmiljøet ved å samarbeide med samtidskunstnere. Bærum Kunsthall vil tilby kommende, midt i karrieren og etablerte kunstnere muligheter for å undersøke og utvikle seg videre i sin kunstnerpraksis gjennom utstillinger, prosjekter og prosesser. Kunsthallen er et samarbeid mellom Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB) og Julio Da Silva (DTK), og Bærum kommune.

Og nettopp du som leser dette, er hjertelig velkommen til åpningen på torsdag.

Invitasjon åpning Bærum kunsthall

Loppemarkedet – en kjempedugnad!

Jeg våger å påstå at loppemarkedene på Snarøya skole, er en av de største dugnadsoppgaver som vi har i vårt nærmiljø. 

Flott innsats fra korpsets medlemmer, gjør det mulig å yte god service til alle kundene

Flott innsats fra korpsets medlemmer, gjør det mulig å yte god service til alle kundene

Ikke bare skal alle «loppene» samles inn, de skal systematiseres og gås gjennom – og så skal hele skolen klargjøres til storsalg. Det rigges til i gymsal og klasserom – og hele skolegården er en stor markedsplass. Til auksjonen skal varer plukkes ut – og alt skal går gjennom i forkant, slik at godbitene blir ivaretatt – og korpset får de inntektene de skal.

De to dagene markedet pågår, skal våre gjester trakteres med te og kaffe – og alskens kaker, som er bakt av frivillige i korpset. Og når alt er over på søndag, ja da skal alt ryddes og overskuddsvarer plasseres der de hører hjemme».

Et av korpsets store fortrinn, er at man kan engasjere barna i dette arbeidet. Her får korpsets unge prøve seg i mange roller – og samholdet man får gjennom denne aktiviteten, er meget verdifull for den korpsånden man ønsker. Og så får vi andre gleden av å oppleve korpset i fri utfoldelse, på våre store dager, som 17. mai, Snarøydagen, Julegrantenning og andre felles arrangementer på Snarøya og Fornebu.

Lykke til videre  – her noen glimt fra lørdagen -ved halvgått løp.

TRYKK PÅ BILDET – og få opp billedserien

Rekruttering til curling

curling_ulsrud_4

Vi har svært mye å være stolte av her på Snarøya, spesielt hva gjelder våre bragder på curlingbanen. Både våre kvinnelige utøvere, med Dordi i spissen, samt våre mannlige olympiere, har svært gode resultater å vise til.

Når Snarøya curling nå er ute etter å friste våre ungdommer til å prøve sporten, er vi ikke sene om å etterkomme deres ønsker. Les her hva du kan være med på – og ta kontakt med klubben, dersom du ønsker å drive en sport som ikke er helt «mainstream».

Trykk her: Invit Snarøya

Full konsentrasjon om kostingen

Full konsentrasjon om kostingen