Nyheter

Vellykket årsmøte i Snarøen vel – 2015

Referent Tom Christensen, ordstyrer Jostein Grosås og styreleder Paal Alme

Referent Tom Christensen, ordstyrer Jostein Grosås og styreleder Paal Alme i aksjon under Årsmøte 2015.

Samtlige innbyggere på Snarøya hadde fått årsmøteinvitasjon i sin postkasse i forkant av møtet; mandag 27. april 2015.

Årsmøte ble i år lagt til Scandic hotell, der vi velvilligst hadde fått låne flott møterom med utsikt over sjøen og Rolfsbukta. Dette ble godt mottatt – og fremmøtet tydet også på at det ikke var en ulempe å finne et litt mer praktisk møterom enn Kirkestuen, der vi tidligere har husert.

Årsmøte i Snarøen vel 2015 (32b)

Alltid hyggelig med engasjerte årsmøtedeltakere.

Styret hadde i år lagt stor vekt på å presentere de oppgaver vi har arbeidet med i løpet av 2014 – og de fremmøtte hadde også mye pent å si om den jobben som gjøres, samt måten det i år ble presentert for medlemmene; En brosjyre på 40 sider, spekket med bilder fra øya, ble meget godt tatt imot – og var et godt grunnlag for ordstyrer Jostein Grosås, til å dra forsamlingen gjennom alle sakene som sto på dagsorden.

Tre styrerepresentanter sa i år takk for seg:

 • Trond Bendiksen,
 • Stein Rohde-Hanssen og
 • Tone Haugland Molyneux.

Tilstedeværende styremedlem Stein ble takket pent av med blomster – og de andre blir heller ikke glemt.

Styret fikk tre nye medlemmer;

 • Cato Tønsberg
 • Per Egil (Pelle) Vedner
 • Jørn Wold Pedersen

Arbeidsfordeling internt i styret ble gjennomført i første styremøte etter årsmøtet. Dette er en viktig handling, da styrets sammensetning optimalt sett bør ha kompetanse fra alle de arbeidsoppgaver vi er innom i løpet av et år. Og det kan være så mangt.

Godkjent referat fra årsmøte i Snarøen vel 2014 kan du lese i årsmøteinnkallingen – og her; SNARØEN VEL Årsmøtereferat 2014

Et av kveldens høydepunkter, var utdelingen av Kr. 25.000 til årets stipendvinner: Karoline Ellingsen Kjelsaas. Styreleder i vellet foretok utdelingen, til en synlig rørt og stolt ung dame. (Se egen artikkel)

Årsmøteforedrag 2015: «Forneby eller Fornebuland»?

Kveldens foredragsholder hadde trigget flere beboere til å komme på årsmøtet;Årsmøte i Snarøen vel 2015 (60)

Daniel Kjørberg Siraj – Visekonsernsjef og Konserndirektør Boligutvikling i OBOS, holdt innlegg om selskapets videre planer for utviklingen av Fornebu.

Det kom klart frem at man i OBOS ikke er tilfredse med de rammer som ligger for boligutviklingen i regionen – og at man har klare ambisjoner både om ytterligere fortetting langs Snarøyveien, men at man også ser verdien av å beholde store områder, slik de allerede er regulert.

Forsamlingen fikk gode svar på sine spørsmål – og vi antar at også OBOS var fornøyd med responsen, da man i flere leire ikke har samme respekt for de synspunkter som serveres, i den prosessen som vi er midt oppe i på Fornebulandet.

 

17. mai – større og større for hvert år!

Vi gleder oss til 17. mai – og mange har sikkert behov for praktiske opplysninger om arrangementene her på «øya». Vi har derfor snakket med de to lederne i 17. mai-komitéene på Snarøya- og Storøya skoler – og fått frem litt fakta, til felles glede:

Omkvedet er klart:

«Barna i fokus» er konseptet for 17. mai både på Snarøya Skole

og på Storøya Skole i år.17. mai 2014 Barna i fokus

Fokus har vært å skape gode arrangementer på hver av skolene, til glede for barn, foreldre og annen familie som tar del i feiringene.

 • Vi gleder oss nå veldig til dagen, sier Bjørn Richard Johansen som er leder for 17. mai komitéen på Snarøya Skole.

 • Det har vært en fryd å samarbeide så godt i planleggingen av i 17. mai her på Snarøya, sier Jann Hillestad som er leder for 17. mai komitéen på Storøya skole. Nå gleder vi oss til å si HIPP – HIPP – HURRAA!

Her finner du info om de to skolenes arrangementer: Norway-180-animated-flag-gifsKlikk på lenken under for å få opp program for skolen:

Program 17. mai 2015 på Snarøya skole

Program 17. mai på Storøya skole

Snarøya skole17. mai 2014 323b
17.-
mai komitéen har lagt opp til salg/servering av pølser, brus, kake, kaffe, is, hamburgere med mer – og med salg store, flotte heliumfylte ballonger. Videre blir det lotteri med mange flotte premier. For å få til en effektiv servering, selges bonger i forkant av dagen. Hver bong koster kr 100,- og gir 12 klipp a Kr. 10,-  (Dermed får man 2 x 10 kr ekstra på kjøpet). Bonger blir solgt på Meny-butikkene på Snarøya og Fornebu S i slutten av uken, nær opp til 17. mai. Bongsalget vil foregå bak kassene på Meny og kan betales med kort – eller kontant. Vi oppfordrer alle å kjøpe bonger; disse gir mer mat for pengene, raskere servering og mer tid til prat og kos ved bordende. Husk at et eventuelt overskudd fra arrangementet i sin helhet går til barnas videre aktiviteter på skolen – og neste års FAU-aktiviteter.

Storøya skole

Storøya Skoles 17. mai-tog starter fra torget på Fornebu S kl. 11.00.

Toget vil gå fra Fornebu S, nordover Forneburingen, ned mellom Hagebyen og Piloten, følge Snarøyveien tilbake mot Fornebu S, gjøre en liten stopp utenfor Fornebu S hvor Storøya og Fornebu barnehage kan henge seg på toget i bakre rekke.  Toget fortsetter så forbi vannspeilet ved rundkjøringen og ned mot Koksabukta, for til slutt å følge turveien tilbake til Storøya Skole. Alle andre som vil gå i toget er hjertelig velkomne til å henge seg på, bak barnehagene.

Snarøya Skolekorps spiller på Storøya også!

For første gang vil Storøya få sitt eget 17. mai tog med fullt skolekorps. Dette er blitt mulig  takket være et fantastisk samarbeide med Snarøya Skole. Skolekorpset spiller først i Snarøya Skoles 17. mai tog som avsluttes ved Snarøya Skole. Derfra blir korpset fraktet med buss til Fornebu S. Så snart tog er avsluttet på Storøya Skole, vil korpset fraktes med buss tilbake til Snarøya Skole.

– Hipp, hipp hurra for Snarøya Skolekorps som har vært så velvillige til å ta initiativ til en så flott løsning for oss alle, sier Jann Hillestad som er leder for 17. mai komitéen på Storøya Skole.17. mai 2014 037

Servering på Storøya Skole

17 mai komiteen har lagt opp til salg/servering av pølser, brus, kake, kaffe. is, sukkerspinn  og flotte heliumfylte store ballonger.

For å få til en effektiv servering har vi lagt til rette for salg av bonger . Hver bong koster kr 100,- og får 12 klipp verdi a Kr. 10,- (man får 2 x 10 kr ekstra på kjøpet). Salg av bonger vil foregå inne i skolens foajé og kan betales med kort eller kontant. Arrangørene oppfordrer derfor alle om å kjøpe bonger; de gir mer mat for pengene, raskere servering og mer tid til prat og kos ved bordende. Husk at et eventuelt overskudd fra arrangementet i sin helhet går til barnas videre aktiviteter på skolen.

HIPP – HIPP – HURRAAA!!!!, sier de to komité-lederne, som også gleder seg stort til 17. mai!

 

 

Hageavfall samles inn – for vellets medlemmer

Hageavfall samles inn i Bruksveien

Hageavfall samles inn i Bruksveien

Snarøen Vel har hvert år innsamling av hageavfall for vellets medlemmer. I år er datoen for hageavfallsaksjon tirsdag 5. mai 2015.

I fjor samlet vi inn 32 tonn hageavfall! At vellet årlig bruker nærmere Kr. 40.000,- av våre midler, betyr at vi setter dette tiltaket høyt på dagsordenen. Vi betaler per kilo avfall – og håper folk er solidarisk innstilt og ikke leverer annet enn hageavfall, altså kvist og løv.

Vi har fått forespørsel om hva man gjør med trær og annet man tar ned i sin hage – og her må vi nok understreke, at det vi samler inn er hageavfall i normale mengder – ikke trær og annet rusk og rask, som man ønsker å kvitte seg med.

Er du ikke medlem i vellet, blir det ganske feil om du setter ut til avhenting. Meld deg heller inn, for her snakker vi om nesten symbolske summer i forhold til hva du får av goder i retur fra vellet.
 • Mandag kveld, 4. mai må hageavfallet være lagt ut!
 • Henting foregår fra tirsdag 5. mai og avsluttes torsdag 7.mai
Noen få retningslinjer, for at aksjonen skal gå som planlagt:
 • Kun kvist og løv i søppelsekk
 • Sekken kan være åpen så den tømmes raskere.
 • Pass på at den ikke revner ved løfting.
 • Ikke stein, jord, papir eller liknende!
 • Kvister på maks 2 meter og maks 10 cm tykke.
 • Må buntes med solid hyssing og disse må kunne løftes av en voksen person.
 • Sekkene plasseres synlig langs veien – ikke i stikkvei eller adkomstvei.
 • Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert.

  Løv i sekker - klare til avhenting

  Løv i sekker – klare til avhenting

Snarøen Vel ønsker alle medlemmer en flott hagesesong!

Er du ikke medlem, meld deg inn på: medlem@snaroenvel.no

Det koster kun Kr. 250,- per år.  Velkommen skal du være!

Rusken på Snarøya

Håndballjentene fra Snarøya sportsklubb gikk først i sporet under dagens Rusken-aksjopn.

Håndballjentene fra Snarøya sportsklubb gikk først i sporet under dagens Rusken-aksjopn.

Redaktøren hadde fått melding om at årets Rusken-aksjon skulle starte Kl. 17:30 presis – og stilte opp på Meny for å forevige alle sportsklubbens unge, som er med på denne aksjonen.

Men den gang ei – det var kun håndballjentene fra 2003-kullet som skulle tjuvstarte – fordi de hadde trening midt i aksjonstiden senere på kvelden. Og en treningsøkt kan man ikke skulke!

Så da ble det med kort posering for fotografen i døråpningen på Meny, før jentene gikk i gang med plukking av søppel og skrot, til glede for oss alle.

Litt rart å tenke på, at alt dette hadde været unødvendig, om alle var litt mer ordentlige  – men slik kan man jo ikke tenke – eller burde man det?

Prosjektet ”Rusken” er et samarbeid mellom Snarøya sportsklubb og Meny, der førstnevnte stiller med mannskaper – og sistnevnte med mat og drikke – godt grillet og presentert utenfor butikken, etter endt økt. Men da var redaktøren opptatt – så da ble det med dette ene bildet i år.

Takk til arrangørene – og en spesiell takk til alle dere ungdommer på Snarøya, som hvert år deltar i dette flotte tiltaket!

Årsmøte 2015

Invitasjon til Snarøen vel årsmøte mandag 27. april 2015, er delt ut til alle beboere på Snarøya. Årsmøteinnkalling 2015 b

Styret valgte i år å gjøre invitasjonen noe mer informativ enn tidligere – og har også valgt å illustrere de forskjellige temaer med bilder fra Snarøya. Så langt har vi kun fått positive kommentarer til disse valg.  Vi ser imidlertid, at det i oversikten over vellets medlemmer, ikke er fullstendig informasjon om våre kollektive medlemmer, noe vi bare må beklage. Dette vil bli korrigert ved første korsvei.

Så håper vi å se nettopp deg på Scandic Hotel Fornebu – mandag 27. april 2015 Kl. 19:30.

Etter de faste poster, vil Visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj – Konserndirektør Boligutvikling i OBOS, holde innlegg om status for selskapets planer for videre utbygging på Fornebu.

VELKOMMEN!

 

Skolebarn åpnet miljøløype på Fornebu S

Stor stemning blant elevene som innviet "Miljøløypa" i dag.

Stor stemning blant elevene som innviet «Miljøløypa» i dag.

Kjøpesenteret har en miljøprofil det står respekt av. For ytterligere å understreke hva man står for, har senteret etablert prosjektet; ”Miljøløypa”, som i dag høytidelig ble innviet av vår varaordfører Ole Kristian Udnes.

To skoleelever fikk æren av å klippe den grønne snor, som markerte starten på et flott tilbud til barn og unge på Snarøya og Fornebu – alene, eller gjennom lærerne i forbindelse med skolenes naturfagundervisning.

Med «Miljøagentene» til stede, fikk elevene virkelig se hvor omfattende og seriøst det jobbes for å lære våre barn hva det betyr å være miljøbevisst i dagens samfunn.

I ”Miljøløypespillet” stilles spørsmål om forskjellige energi- og miljøtemaer knyttet til senteret. Noe finner man svar på ved å undersøke selv, noe kan man kanskje fra før – og noe må man kanskje lese seg frem til på Miljøsøylene. Man spiller ”Miljøløypa” ved hjelp av sin egen smarttelefon. For de mindre barna, som ennå ikke har slik telefon, har man laget ”Miljøjakten”, som er et spill i papirutgave.

Senteret arbeider virkelig seriøst med sin miljøprofil – og hagen på toppen av bygget vitner om grundig forarbeid. Her har man allerede for over et år siden, hentet inn en professor emeritus (avgått professor) innenfor faget biologi, som egenhendig har plukket frø på Fornebulandet, fra de blomster og planter som er særegne for området. Disse er så sådd ut i jordsmonn, hentet fra Fornebu, før boliger og næringsbygg tok over grunnen.

Hagen er i ferd med å komme seg etter vinteren – og vil bli presentert senere, sammen med det vi fikk høre ved avsluttet arrangement i dag; man planlegger å ha bikuber på taket, for å sikre god pollinering. Flott!

Her følger bilder fra dagens  åpning av «Miljøløypa» på Fornebu S.

Trykk på bildet – og se alle…:

Invitasjon til åpning av Miljøløypa

Miljøløypa på Fornebu S åpnes onsdag 22.april klokken 12:00.  Begivenheten markeres med pomp og prakt, med grønn løper og kutting av snor.

Dette er nettopp du invitert til å delta på!

Blomstrende tysbast finner vi kanskje også?

Blomstrende tysbast finner vi kanskje også?

Sammen med 100-150 elever fra Storøya og Snarøya skoler, kan du gjennomføre Miljøløypa, få omvisning i solcelleparken på taket, og lære masse om energi og miljø. Gjennom arrangementet ønsker vi å lære barna hvordan vi kan ta vare på naturen og spare energi, gjennom miljøvennlige bygg.

Miljøløypa er en energi- og miljøquiz som er en fast installasjon på Fornebu S, slik at barn og voksne kan ta den når som helst og så mange ganger man ønsker.

Ses vi på onsdag?

Trykk på lenken og se invitasjonen her: Invitasjon Åpning av Miljøløypa Fornebu S

Loppemarkedet 2015

Like sikkert som at våren kommer i år også – så blir det loppemarked på Snarøya skole:Plakat loppemarked 2015

Her finner du all nødvendig informasjon. Få plakaten opp i stort format ved å trykke på denne lenken: Loppemarked 18 – 19 april 2015

Ta gjerne en titt «i skuffer og skap» – vi har alle litt for mye av mangt og meget – som kanskje noen kunne ha god bruk for. Og fordelen er, at korpset da kan omsette disse varene i instrumenter, som vi alle får gleden av på 17. mai – og ved flere andre anledninger!

Snarøya-familier satser stort

Bogner er helproff i sin markedsføring. Foto: Bogner

Spektakulære bilder – Bogner er helproff i sin markedsføring.
Foto: Bogner

Det er en imponerende satsing vi ser, fra de tre Snarøya-familiene; Frosta, Mortensen og Poulsen/Flaatten, som alle har startet butikk på Fornebu S.

To familier sammen om en butikk – og en familie for seg selv.

Fra åpning 14. oktober til i dag er det snart gått 5 måneder – og det er ikke til å komme fra, at dette er et tøft race – både om å kapre kunder, men også å starte opp i et område, som så til de grader er i støpeskjeen, som Fornebu nå er;

 • boligbyggingen tar tid

 • handlemønstre skal legges om hos oss som allerede er bofaste

 • og mange andre faktorer spiller inn.

  Rått & Flott - Vibeke og Benedicte i storform på åpningsdagen

  Rått & Flott – Vibeke og Benedicte i storform på åpningsdagen – her med sine flinke medhjelpere beskjedent i bakgrunnen.

  Barna og deres venner poserer gjerne for fotografen

  Barna og deres venner poserer også gjerne for fotografen

  Begge butikkene har klart definerte kundegrupper, Rått og Flått (Østrått og Flaatten) sikter mot barnefamiliene, mens Bogner har en klar profil, primært mot voksne, motebevisste damer.

  Og det sier seg selv, at konkurransen er tøff – og at det tar sin tid å bygge opp slike butikker.

  Det er spennende å følge med på utviklingen – og det mangler ikke på initiativ i de to leirene. For oss som også følger med på Facebook, er det stor aktivitet og mange kreative utspill.

Annecke og Hans-Petter på åpningen. Siden den dagen har det nok vært mer jobbing enn bildet antyder

Annecke og Hans-Petter på åpningsdagen. Siden den dagen har det nok vært mer jobbing enn bildet antyder

 

Butikken ligger lott til, i 2. etasje på Fornebu S

Butikken ligger flott til, i 2. etasje på Fornebu S

Bogner - en uke etter åpning (5)

Unge, motebevisste jenter, har også fått øynene opp for de utsøkte varene i butikken

Naboer og venner ønsker de to familiene lykke til videre – vi håper inderlig at disse to satsingene også blir ”premiert” med god omsetning og mange hyggelige kundemøter!

 

 

Invitasjon til deg som ikke er medlem!

Fikk du forleden en invitasjon i din postkasse – en invitasjon til å tegne medlemskap i vellet?

Den bør du respondere på!

Kun gjennom en bred medlemsmasse, er vi i stand til å ivareta fellesskapets interesser på Snarøya. Og da blir det feil, om enkelte står på sidelinjen og betrakter hva som gjøres, uten selv å delta. Listen over medlemmer i 2014 finner du her: Medlemsoversikt 15. mai 2014  – og vi håper at denne snart vil være representativ for alle husstander på øya vår! Ny medlemsliste legges ut, så snart medlemsaksjon 2015 er avsluttet.

Realiteten er, at vellet arbeider iherdig for å forbedre trafikkforholdene på Snarøya og Fornebu. Vi er i nær dialog med kommunen i saker som har med utbygging av barnehager, skoler, stier og turområder på Snarøya – og er aktive i lokalpressen, i saker som angår våre beboere. Sikring av skolevei gjennom oppsetting av hastighetsmåler, er det siste tiltaket på vår aktivitetsliste.

Stor trafikk og skolevei - vi ser allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i SnarøyveienStor trafikk og skolevei - vi merker allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i Snarøyveien

Stor trafikk og skolevei – vi ser allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i Snarøyveien.

At vi også årlig støtter musikkorpset, speideren, sportsklubben, samt deler ut stipend til våre ungdommer, tilsier at vi også må ha noen medlemmer som fundament, for å bygge opp om denne økonomien.

Innsamlingen av hageavfall, som vi årlig gjennomfører på øya, har en prislapp på over 30.000 kroner – og vi får stadig tilbakemeldinger fra våre naboer, om hvor velkomment dette tiltaket er.

Så herved er ballen kastet – styret i vellet håper du fanger den her og nå!

Er du i tvil om hvor du skal melde deg inn – her er stedet:

Mailto:snaroenvel@dbpartner.no

Fakta: 

Vi minner om at vellet kontinuerlig arbeider nettopp for deg!

Snarøya Vels hovedoppgave er å ivareta allmennhetens – og fellesskapets interesser i relasjon til private og offentlige instanser og forvalte vellets eiendommer til størst mulig glede våre beboere. Vi er til for deg!

 • Snarøen Vel arbeider for å bedre trafikksituasjonen på Snarøya-Fornebu
 • Snarøen Vel er høringsinstans og dialogpartner med kommunen ved behandling av reguleringssaker
 • Snarøen Vel organiserer innsamling av hageavfall hver vår – til stor glede for våre medlemmer
 • Snarøen Vel sørger for sand og sandkasser til våre stier, slik at du kan gå trygt på våre stier på vinterstid
 • Snarøen Vel oppgraderer og vedlikeholder våre strender med ny sand, til glede for alle badende
 • Snarøen Vel sørger for utsetting av benker i våre turområder
 • Snarøen Vel er med-administrator av Snarøykilen båthavn
 • Snarøen Vel er medarrangør av Fornebudagene – Snarøydagens arvtaker – det største sosiale arrangementet i vårt nærområde
 • Snarøen Vel støtter frivillig arbeid blant unge og eldre i distriktet og deler årlig ut stipend til ungdom i distriktet
 • Snarøen Vel støtter våre lokale organisasjoner økonomisk
 • Snarøen Vel trenger deg som støttespiller!

Velkommen skal du være!