Nyheter

Fornebu 75 år – stor markering 1. juni

Søndag 1. juni 2014 er det 75 år siden Fornebu Flyplass åpnet.

I den forbindelse er en rekke organisasjoner med tilknytning til Fornebu i ferd med å sluttføre planleggingen av jubileet, med et stort felles arrangement på Gamle Fornebu Kultursenter, ved Kontrolltårnet på Fornebu.

Arrangementet blir et familiearrangement, med tilbud innenfor kunst og kultur, historie, flyrelaterte aktiviteter, samt en mengde andre tilbud.

 

Fornebu 75 år - Logo

Vi gir deg er program for dagen – og håper å se mange av våre velmedlemmer på dette store arrangementet, som i år går inn til erstatning for Snarøydagen 2014.

Sistnevnte vil vi komme tilbake til neste år – når vi igjen har samlet krefter til et slikt arrangement.Fornebu75-programfolder

Et fyldig program - med noe for enhver smak!

Et fyldig program – med noe for enhver smak!

GRATULERER MED DAGEN SNARØYA

Med flagget i front, skal vi i år feire Grunnlovsjubileet. 17. mai-toget er i år utvidet med Storøya skole - som ønskes hjertelig velkommen til å toge med oss lokale beboere.

Med flagget i front, skal vi i år feire Grunnlovsjubileet 1814 – 2014.  17. mai-toget er i år utvidet med Storøya skole – som ønskes hjertelig velkommen til å toge med oss lokale beboere.

Hageaksjonen 2014 – vel blåst!

 

Takk fore innsatsen karer!

Takk fore innsatsen karer!

Det var mye løv og kvist – og annet hageavfall, som ble samlet inn på Snarøya forleden dag.  Store mengder avfall er malt opp til små biter, som igjen vil bli til jord, som du kan hente om et års tid på Isi – om du føler for å få litt tilbake av det du måtte kvitte deg med.  🙂

Vi konstaterer at disse aksjonene er meget populære – faktisk er de så velkomne, at også de som ikke er medlemmer i vellet tar del. Vellet kan nok leve med det, men vi mener oppriktig at et medlemskap på Kr. 250,- per år, som innbefatter denne ekstratjenesten i tillegg til mange andre ytelser for fellesskapet, burde føre til et ras av innmeldinger til vellet nå. La oss gjerne få høre hva som gjør at noen ikke ønsker medlemskap – så kan vi kanskje gjøre noe med det.

Blide karer i aksjon for vellet – og deg!

Utrolig hva bilen sluker

Utrolig hva bilen sluker

Skikkelig opprydning etter endt dyst

Skikkelig opprydning etter endt dyst

 

Er du i tvil om du er medlem, finner du oversikten her:

Gå til fane over: Snarøen vel – Medlemmer.

 

 

Åpen dag på Snarøya skole – til inntekt for skole i Gambia

Snarøya skole har hatt ”åpen dag” – med innsamling til skole i Gambia.

Sjelden så vi gymsalen så full av elever og foreldre – og sjelden har samtlige elever vist så mye kreativitet i sine utstillinger og presentasjoner som på dette arrangementet!

5. trinn hadde Grunnlovsjubileet som tema - og presenterte et flott program fra scenen.

5. trinn hadde Grunnlovsjubileet som tema – og presenterte et flott program fra scenen.

Det var i anledning Grunnlovsjubileet, at Snarøya skole hadde satt alle kluter til – og laget åpen skole med tema 1814 – men med innsamling av penger som et delmål.

På to allmøter for elever og foreldre, ble en mosaikk av ulike sider ved Grunnloven presentert: – Flaggets historie, – gamle barnesanger, – møte med utvalgte Eidsvoldsmenn i et moderne talkshow, – felles nasjonale sanger, – folkedans, – korpsmusikk, – fiolinmusikk og – opplesning av Wergeland-dikt.

Alle trinn på barneskolen var i aktivitet – og det var påfallende hvor grundig barna hadde satt seg inn i de forskjellige sider ved jubileet.

Dette er opplagt en form for læring som både gir mersmak for eleven, hvor lærekurven er bratt – og hvor skolen får vist deg frem som en skole som også arbeider med prosjekter ”i tiden”.

Det var Heartlift Gambia som i år fikk gleden av å motta de innsamlede midler – og Vigdis Jordal, som leder organisasjonen, ga tydelig uttrykk for den takknemmelighet som barn og foreldre i Gambia har, overfor disse initiativene.

Det er ikke mer enn fire år siden sportsklubben på Snarøya skjenket klubbens utrangerte drakter til organisasjonen, drakter man måtte skifte ut i tråd med endringer på sponsorsiden. Siden den gang, er det et stort lag som aktivt spiller i Snarøya sportsklubbs drakter på afrikansk jord – og stortrives med det.

Vi er vel ikke sikre på om effekten av de ”gamle” sponsoravtalene er som opprinnelig planlagt, men så lenge vi har en gjeng med godt tilfredse barn, er vi meget fornøyde, er omkvedet her.

La bildene få rullere i eget slides show her.

17. mai i nye former!

En lang tradisjon er i ferd med å endres – og velkommen skal den være!

17. mai toget blir ikke bare for barna fra Snarøya skole – men vil også inkludere Storøya.

Et herlig syn!

Et herlig syn!

Komiteene ved de to skoler, har sammen kommet frem til følgende, slik at også barna fra Storøya skal få gått i tog med skolemusikken;

Barnetoget vil i år gå fra kirken og ha en litt annen rute enn tidligere. Storøya skole går bak Snarøya Skoles musikkorps og elevene fra Snarøya.

17. mai toget vil ha et stopp innom Hundsund Skole. Der synges nasjonalsangen.

Snarøya Skoles elever samt skolekorpset går så til Snarøya Skole, mens elevene ved Storøya Skole går dit.

Og så blir ”alt ved det gamle”.

Hurra!Norway-180-animated-flag-gifs

Undervannsfarkost i Snarøysundet

En iskald januardag dukket dette ”uhyret” opp i Snarøysundet – og redaktøren var raskt på pletten i glatte ”småsko” for å forevige synet – før det forsvant i dypet…

Med lysende "øyne" var det fascinerende å følge fartøyet i sundet

Med lysende «øyne» var det fascinerende å følge fartøyet i sundet

Forskning i Snarøysundet?

Det gikk snart frem av måten det beveget seg, at det var forbundet med kabel til forskningsfartøyet Trygve Braarud, som lå midt i sundet. På dekk var flere mann i arbeid med å styre undervannsfarkosten – og inne på broen var man i arbeid med å samle dataene.

Vi greide ikke å oppnå kontakt med båten – og ringte derfor universitetet i Oslo UiO for å høre hva man forsket på i sundet?  (Man har jo sine kontakter….) Kunne det være utbredelse av fremmede skjell – eller kanskje endring i bunnforholdene? Spenningen var stor!

Men nei – det viste seg snart at det var noe langt mindre akademisk på gang: Forskningsfartøyet var utleiet til Det norske Veritas – rett og slett for å sjekke bunnforholdene. For på Veritas skal det bli fest! Og da må man sikre trygg ankomst og retur fra fest!

Litt mer research, viser at selskapet, som nå heter DNV GL –  fyller 150 år den 14. juni. I den anledning inviterer de over 8.000 gjester til Høvik. Det skal feires i to uker – jevnt fordelt på fem store arrangementer. Dette er langt mer enn kantinen på Høvik kan håndtere  – så her har kreative sjeler funnet ut at alt må foregå ute – på vannet:

Oslofjordens største flytende selskapslokale.      Det skal derfor bygges et flytende selskapslokale på 5.000 m2, som i løpet av disse forsommerdagene skal huse alle gjestene. Flåten som skal bygges, har kapasitet på opp mot 2.000 gjester, som samtidig både kan bespises og underholdes. Scene settes opp ytterst, lengst ut mot fjorden.

Trykk på bildet – og få det opp i STORT format;

Og det er her ”forskningen” på bunnforholdene i Snarøysundet kommer inn: Det skal taues inn fem store lektere – som i størrelse omtrent er som Snarøysundets bredde.  Så her må det finregning til, for at slepet ikke skal dra med seg både bøyer og andre installasjoner, på sin veg inn til fest. For her blir det trangt om plassen i sundet!

Når alt er klart, vil gjestene bli fraktet sjøveien fra Oslo – i gassdrevne ferger – utlånt fra Nesoddbåtene. Så her kommer det til å bli trafikk og liv i sundet rundt St.Hanstider! Arrangementene fordeler seg som følger:

 • Lørdag 14. juni kommer 1.200 norske og internasjonale gjester sjøveien til hovedkvarteret på Høvik
 • Tirsdag 17. juni er 800 Veritas-pensjonister med ektefeller invitert til fest.
 • Lørdag 21. og søndag 22. juni er 4.000 ansatte med ektefeller invitert til fest – og
 • Lørdag 28. juni inviteres 2.000 ansatte fra Veritas i Norge og Hamburg til kulturbyggingsarrangement for opprettelsen av det nye, fusjonerte selskapet.
  Flåten, slik den vil se ut på vanet. Ill.: GYRO

  Flåten, slik den vil se ut på vannet. Illustrasjon: GYRO.

  Men i forkant av dette, skal hele anlegget monteres og klargjøres. Og vi tipper vel ikke helt feil, om ikke fartøyet med stor kran om bord, som sist uke var på vei inn sundet, nettopp var på vei for å sikre forankringen på Høvikstranda, så ikke vind og bølger skal dra av gårde med hele selskapet.Slep i Snarøysundet - april 2014 (3)b

Her er mer om saken:

Årsmøte 2014 vel i havn

Vellet sliter nok med litt av de samme problemer som kirken:   å få fylt opp benkeradene på sine arrangementer.

Det var nærmere 40 fremmøtte til Snarøen vels årsmøte i går kveld – et møte som ble flyttet til selve kirkerommet, fordi man hadde ”glemt” at ungdommene på Snarøya hadde booket Kjellersturen til sin ”Natten til 1. mai”- arrangement.

Årsmøte 2014 001bbb

Kirkerommet ga imidlertid en fin markering av vårt årsmøte – som ble godt ledet av Jostein Grosaas, tidligere formann i vellet.

Etter gjennomgang av en omfattende liste med saker det har vært arbeidet med i løpet av året, fikk de fremmøtte anledning til å stille spørsmål om enkeltsaker. Deretter ble regnskap gjennomgått og kommentert – og valg gjennomført.

Styreleder benytter her anledningen til å takke avtroppende viseformann; Liv Zimmermann, for særdeles god innsats gjennom flere år. Liv har hatt ansvar for byggesaker i vellet – et område vi ser at stadig blir viktigere, etter som vi får fortetting på stadig flere områder.  Styreleder påpekte i denne sammenheng overfor valgkomiteen, at det er viktig for styrets sammensetning, at vi også i fremtiden bestykker styret slik at vi er i stand til å håndtere slike saker profesjonelt.

Styreleder og de øvrige som sto på valg, hadde alle akseptert gjenvalg for to år – og ble applaudert videre. Jan G. Breivik ble så innvalgt som nytt medlem og ønsket velkommen i styret. Hans bakgrunn fra politikk og næringsliv, håper vi vil bringe positiv kunnskap inn i styret.

Utdeling av Snarøen vels ungdomsstipend sto så på programmet – og den heldige var i år Casper Ruud. Se egen sak her på hjemmesiden;http://snaroenvel.no/2014/04/30/casper-ruud-arets-stipendvinner/

Årsmøtedeltakerne pent plassert på benkeradene i kirken

Årsmøtedeltakerne pent plassert på benkeradene i kirken

B – B – B presentasjon

Etter kaffepausen holdt styreleder Paal Alme et foredrag om vellets satsing på trafikkutfordringene i regionen. Han har vært leder i utvalget som har utarbeidet nettstedet; B-B-B (http://www.bbbfornebu.org) – og hadde i løpet av en time, gjennomgang av status på de tre satsingsområdene; Bane, Buss og Båt. Han belyste også hvorledes utvalget arbeider med sine strategier for å påvirke politikere og andre, innenfor alle tre satsingsområdene.

Foredraget ble godt tatt imot av forsamlingen, som hadde mange spørsmål til foredragsholder under veis. (Saken er også omhandlet i artikkel her på vellets hjemmeside; http://snaroenvel.no/2014/03/06/b-b-b-bane-buss-bat-prosjektet-er-lansert/

Herved en takk til de fremmøtte, som gjennom deltakelse på årsmøtet, er med å vise interesse for alt det arbeid som nedlegges for vårt nærmiljø.

 

Casper Ruud – årets stipendvinner

Casper Ruud ble den verdig mottaker av Snarøen vels ungdomsstipend for 2014. Gratulerer!

Kr. 25. 000,- ble i kveld delt ut til Casper Ruud fra Snarøya Tennisklubb. Arrangementet var en del av vellets årsmøte, som i år ble holdt i selveste Snarøya kirke.

Casper Ruud i aksjon under dagens turnering i Romania

Casper Ruud i aksjon under dagens turnering i Romania

Vinner av Snarøen vels ungdomsstipend er bare 15 år, men har allerede markert seg høyt internasjonalt innenfor tennis. Med målrettet trening over lang tid har han oppnådd meget gode resultater:

 • Med sølv i EM U14 og en Europaranking som nr 9, er han allerede historisk i norsk tennis.
 • Sommeren 2013 spilte han seg frem til NM seniorer og ble med dette tidenes yngste finalist i et senior NM.
 • Han ble i fjor også tatt ut av Olympiatoppen til JR OL U15.

 Opp 203 plasser på rankingen!

Casper jobber seg raskt oppover på rankingen – og forrige uke hoppet han opp fra 540 plass til 337 plass – det er opp 203 plasser! Målet er å komme inn blant de 50 beste innen 1 år, da kan han delta i Junior Grand Slam turneringer som Wimbledon og French Open.

Casper spiller denne uken en ITF turnering i Romania. ITF er verdensrankingen for juniorer(18 år og under). Han hadde derfor ikke anledning til å stille på Snarøya i kveld for å motta prisen, men han har sendt sin far for å motta prisen, en tennisspiller som jo også har et godt navn innenfor sporten – og samtidig er en god representant for Snarøya Tennisklubb.

Prisen, en gavesjekk på Kr. 25.000 kroner, ble delt ut av styrets leder; Paal Alme.

Sjekken på Kr. 25.000,- vil komme godt med til å dekke utgifter til alle turneringer og reiser i Europa.

Sjekken på Kr. 25.000,- vil komme godt med til å dekke utgifter til alle turneringer og reiser i Europa.

 

Styreleder Paal Alme, hadde gleden av å overrekke sjekken til Caspers far; Christian Ruud.

Styreleder Paal Alme, hadde gleden av å overrekke sjekken til Caspers far; Christian Ruud.

To generasjoner Ruud stilte opp på årsmøtet og fikk gleden av å hente hjem stipendet til familiens flotte idrettsutøver.

To generasjoner Ruud stilte opp på årsmøtet og fikk gleden av å hente hjem stipendet til familiens flotte idrettsutøver.

Årsmøte 2014 i Snarøya kirke

Vi minner alle medlemmer om ÅRSMØTE 2014

Onsdag 30. april kl. 19.30 i Snarøya Kirke.

VELKOMMEN!

Horsletjernet 4. juni 2013 (24)b

Møtet er flyttet til kirken, da det viste seg at dobbeltbooking ga en liten intern kollisjon. Ved siden av faste poster, byr vi på to spennende poster:

 • Tildeling Snarøen vels Barn‐ og Ungdomsstipend. Hvem blir den heldige i år?

 • Foredrag om Buss‐Bane‐Båt prosjektet (BBB). En orientering om status for prosjektet.

 • Årets innkalling: Årsmøte 2014

 

Noe kommer – og noe går…

Våren kom med stormskritt i år – og med den også gleden over å holde på i hus og hage. 

Snarøen vel har også i år et tilbud til alle sine medlemmer; Vi henter kostnadsfritt ditt hageavfall og sørger for at det resirkuleres etter alle kunstens regler.

Kirsebær i solnedgang (6)

Her er detaljert informasjon om årets kampanje:

Trykk på lenken her: Innsamling av Hageavfall

Støtt opp om vellet og meld deg inn – om du ikke allerede er medlem – du har mye å tjene på det!

Meld deg inn på: medlem@snaroenvel.no (kun kr 250,/år)

Side 20 av 35« Første...10...1819202122...30...Siste »