Nyheter

Skirenn for de minste

DSC_1102Lions Club Snarøya-Fornebu kan igjen ønske publikum velkommen til stemningsfullt skirenn i vannkanten på Storøyodden.

Lions Ski Run 2013 (3)Tradisjonen tro – og helt uten værforbehold – ønskes våre yngste hjertelig velkommen til kappestrid i langrennssporet. Kappestrid med seg selv!  Og her blir det premier til alle!

Brosjyren som dumpet ned i postkassen forrige uke, gir utfyllende informasjon om arrangementet. For her er det ikke bare muligheter for langrenn; Egen hoppbakke rigges opp ved kiosken – og med lånt hjelm er det bare å sette utfor. Startkontingenten på Kr. 100,- dekker alt – inklusive gleden over å få delta! Og kanskje blir dette podens aller første skirenn?

Kanskje du lar deg friste om du tar en titt på bilder fra de tidligere arangementene – her:

Søk på en av disse lenkene – eller gå inn på de blå, nede til venstre.

http://snaroenvel.no/2012/03/23/skirenn-i-vasken/

http://snaroenvel.no/2013/02/25/lions-ski-run-2013/

http://snaroenvel.no/2014/02/12/det-ble-renn/

DSC_1101

Fornebulandet – hva nå?

Røkketårnet%20A-Lab

RØKKE-TÅRNET. Kjell Inge Røkke vil bygge Norges høyeste bygning på Fornebu. Illustrasjon: A-LAB/PLACEBO.

Mediene har våknet – og vi finner nå nesten daglig avisartikler om trafikk, fortetting, bygging og andre aktiviteter i Forneburegionen. Dette området, som samtlige boere på Snarøya må gjennom for å komme ut av øya, står nå på topp på politikernes lister over tiltaksområder i kommunen. T-banen er blitt en rikspolitisk sak, der diskusjonen om finansieringsløsninger og ”byttehandel” med boligutbyggere er sentrale temaer.

Med dette som bakteppe, har de fire velforeningene (som omfatter området fra Lysaker til Snarøya), nå gått sammen om en uttalelse om videre utvikling av Fornebulandet. Velforeningene sender med dette et kraftig signal til politikere og grunneiere; 6.300 boliger på Fornebu er mer enn nok!

Fornebulandet Vel, Snarøen Vel, Langodden Vel og Foreningen til Fornebos Vel har gjennom sitt samarbeid, blitt enige om en felles tekst til kommuneplanens arealdel 2015-2030. Vellene gir også en rekke konkrete merknader fra befolkningen i området.

Velforeningene mener at det allerede er store utfordringer med den utbyggingen som allerede er planlagt og påpeker at med en utbygging av 6.300 boliger vil dette alene gjøre Fornebu til en av Norges største byer.

Beboerne opplever allerede store utfordringer knyttet til transport og kollektivtrafikk, sosial infrastruktur og presset på naturreservatet på Fornebu. Dette har ikke bare konsekvenser for de som allerede bor området, men også for beboerne i de andre områdene i kommunen, som opplever de samme køene.

Velforeningene ønsker i tillegg å komme med en rekke forslag om hvordan man kan sikre at det som i dag er et fantastisk bomiljø, kan bli enda bedre.

Les uttalelsen i sin helhet her:

Uttalelse fra vellene om kommuneplanens arealdel 2015-2030

 

FiksGataMi

Trær som har falt over ledninger

Trær som har falt over ledninger kan utgjøre en stor fare – og er noe som stadig skjer på vår vindfulle Snarøya

Manglende brøyting av fortau kan være en utfordring, spesielt for skolebarna og eldre

Manglende brøyting av fortau kan være en utfordring, spesielt for skolebarna og eldre

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden til FixGataMi gis alle våre innbyggere, mulighet å rapportere til kommunen og/eller Vegvesenet, de problemer du måtte ha i ditt nærmiljø, som tagging, søppel, skilting, hull i veien, ødelagt vegbelysning, eller lignende.

Tiltak som krever innsats fra disse institusjoner, bruker denne siden mye for å ha kontroll med behov som oppstår i kommunen.

Det er fritt frem for alle å legge inn her: http://www.fiksgatami.no/

Snarøen vel organiserer strøkasser med sand til våre stier og gangveier – strategisk plassert ved start og slutt. Det er imidlertid brukerne selv, som må ta ansvar for at det blir strødd. Styret har nok ikke mulighet for å trå til med dette.  Vår innleide gartner tar seg av gressklipping og trimming av trær og busker – og vellet bruker store midler hvert år, på denne type «vedlikehold» – for å gjøre det ennå triveligere å bo på øya.

Fritidssenter på Fornebu

På vårparten 2014, ble innbyggerinitiativ for å etablere et fritidssenter for ungdom på Fornebu initiert.

Styreleder i Snarøen vel – og Fornebulandet vel var nylig representert i møte med Bærum kommune, Politiet, FAU og elevrådet på Hundsund.

Til stede var også sosiallærer og rektor ved Hundsund, samt en lærer fra Storøya skole.Fritidsklubb på Hundsund

Gruppen hadde en god dialog og indikerte overfor kommunen, at man sterkt ønsket en miljøperson til å starte opp arbeidet, samt en million kroner til  årlig finansiering av dette prosjekt. Gruppen var samstemt i at dette er en rimelig investering, når man tenker på mulig effekt i forebyggende retning. Alle var enige om at tiden var overmoden for tiltak på Snarøya og Fornebu, for å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø.

I tillegg til ulike aktiviteter ønsker ungdommene seg en sosial møteplass uten krav og hvor skuldrene kan senkes – hvor de bare kan møtes, gjøre litt lekser, lage mat sammen og høre på musikk. Vellene ser frem til at dette viktige tilbudet nå endelig kommer i prosess – og vi har stor tro på at kommunen innser at dette er godt investerte penger.

Lenke til innbygger initiativer på Fornebu her:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014171457&dokid=2479977&versjon=1&variant=P&

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014171457&dokid=2490477&versjon=1&variant=A&

Fritidsklubb på Hundsund - planleggingsmøte (1)Fritidsklubb på Hundsund - planleggingsmøte (3b)

 

 

 

 

 

Noen av forslagene til aktiviteter fra FAU er:

 • En sosial møteplass uten krav og hvor skuldrene kan senkes
 • En sofagruppe hvor en kan møtes, snakke og høre på musikk (musikkanlegg)
 • Billiard, bordtennis, badminton, sjakk
 • Dans
 • Lær ”kidsa” koding – innspill fra næringslivet
 • Brettspill
 • Baking
 • Film og foto
 • Band & musikk
 • Leksebistand
 • Dataspill / dataturneringer
 • Tilgang til bibliotek / lese / låne bøker

GODT NYTT ÅR!

Styret i Snarøen vel ønsker herved alle sine medlemmer et riktig

GODT NYTT ÅR 2015

Rolfstangen badet i sol på nyttårsaften, men brått kom tåken sigende og hyllet inn både øyer og skjær.

Rolfstangen badet i sol på nyttårsaften, men brått kom tåken sigende og hyllet inn både øyer og skjær.

Det er stor aktivitet i vellet for tiden – og ved inngangen til 2015 har vi mange utfordrende oppgaver å løse.

Gjennom aktiv støtte fra dere alle, samt en ennå større medlemsmasse, håper vi å kunne «lande» våre prosjekter til felles glede for oss som bor her på Snarøya.

Mortenskogen – hva nå?

1. Turvei (1)

«Inngangen» til Mortenskogen er ikke enkel å komme til, med mindre man går til fots.

 Snarøen vel inngikk for flere år siden kontrakt med Statsskog, der vi forpliktet oss til å holde området ”Mortenskogen” ved like – og sørge for at hytta, som ligger ved vannkanten mot Hundsund, ble vedlikeholdt og brukt.

 I kontrakten som vellet har signert, står følgende:

”Statens eiendom gnr 43 bnr 85 på i Bærum (Eiendommen) er en ca 10,5 mål stor skogstomt beliggende i tilknytning til villabebyggelsen på Snarøya. Eiendommen er bebygd med en liten, enkel hytte. I kommuneplanen er Eiendommen avsatt til LNFområde. Frem til eiendommens reguleringsmessige status blir nærmere klarlagt og den eventuelt kan tas i bruk til annet formåI, ønsker partene at den skal kunne benyttes av befolkningen på Snarøya og av allmennheten for øvrig til turer, bading, lek og annet friluftsformåI.”

 Kontrakten er nå utløpt – og vellet har i over et år forsøkt å få til en avklaring med Statsbygg, med ønske om forlengelse av denne. Det er sjøspeiderne på Snarøya som bruker hytta, etter avtale med vellet. Dette er et flott område for speiderne – og det ville vært leit, om man nå tenker seg andre løsninger for Mortenskogen.

Speiderne fikk for et år siden bevilget Kr. 50.000,- fra Sparebankstiftelsen, til oppsetting av en gapahuk på området. Da oppsetting av denne type ”byggverk” må avtales med Statsskog spesielt – og vellet ikke får respons på sine forespørsler, har speiderne nå måttet be stiftelsen om å forlenget fristen, før disse midlene må tas i bruk.

Vellene på Fornebu og Snarøya, har i fellesskap gitt innspill til Kommunedelplan for Bærum kommune. (Se egen sak på vår hjemmeside). I denne er vi klare på at dette området bør reguleres til LNF-område. Utspill i Budstikka i dag, signert de fire vellene, samt Snarøen Sjøspeidergruppes foreldreforening, håper vi vil bringe litt fortgang i saken, slik at vi kan få en skikkelig julefred i Mortenskogen.

GOD JUL!

Å - Mortenskogen - bevar området

Tradisjonen tro…..

Har du ikke planer for søndagskvelden den 14. 12.2014 kan vi sterkt anbefale konserten i Snarøya kirke.

Velkommen!Julekonsert i kirken 2014 - Plakat

 

Kollektivfeltet på Fornebu – redigert 4.12.2014

Det er flere som er frustrerte - og som presser på for å få en snarlig løsning...

Det er flere som er frustrerte – og som presser på for å få en snarlig løsning. Her fra dagens Budstikka.

Statens vegvesen har i dag annonser i dagspressen, for å redegjøre for fremdriften i dette prosjektet.

Det ser nok ut til at det blir sommeråpning 2015…..

At man i dette prosjektet, som daglig berører så mange tusen reisende, ikke sette på litt mer damp – det er nesten ufattelig!Annonse Statens vegvesen copy_edited-1

”Noen har snakket sammen….”

Det kan virke som dette nokså forslitte uttrykket nå er kommet til heder og verdighet igjen.

Stor aktivitet på Snarøyveien i sene kveldstimer.

Stor aktivitet på Snarøyveien i sene kveldstimer.

Faktum er i alle fall, at oppslag i Budstikka og her på vår egen hjemmeside (under), ser ut til å bringe resultater;

For maken til aktivitet på Fornebu nå i kveld, med klargjøring av kollektivfeltets innerste del, ja det er det lenge siden vi har sett! Her er det opplagt noen som har forstått at det å la tusenvis av mennesker sitte i lange køer hver eneste dag – ja det er så lite miljøvennlig som det kan få blitt! Så her må det handling til – og det ganske kjapt!

Det ene kjørefeltet mot byen er nå avstengt, slik at man uhindret kan høvle av overgangen mellom nytt og gammelt felt – og så legges ny asfalt. Og det gjøres til gagns.

Så gjenstår det å se hvor raskt man kan få åpnet denne delen av kollektivfeltet, – som er den delen som ligger nærmest Lysaker. For her er det faktisk verken broer eller annet som man må vente på.

Så;

 «Velkommen skal det være!»

Kanskje blir det letter i trefikken snart?

Kanskje blir det letter i trefikken snart?

Sneglefart med kollektivfelt på Fornebu

 Budstikka 14.11.2014 b

Bilene står i stampe for å komme ut fra Fornebu, til stor frustrasjon for mange!

Bilene står i stampe for å komme ut fra Fornebu, til stor frustrasjon for mange!

Vellet jobber på flere fronter for å få bedring i trafikkforholdene på Snarøya og Fornebu.

Dagens oppslag i Budstikka er «toppen av isfjellet» – og på nettstedet som vi har utviklet i samarbeid med noen av de største bedriftene på Fornebu, kan du lese mer om prosessen med å få frem Bane, Buss og Båt. http://www.bbbfornebu.org/

At byggingen av kollektivfeltet på Fornebu går ganske så tregt – er den generelle oppfatningen blant Fornebu –  og Snarøyas trafikanter. Konstruksjon av tre broer og en «kulvert» tar langt over et år – og vi våger å spørre om det ikke er mulig å legge litt mer trøkk på byggingen.

Sommeren 2015 vil vi få glede av dette - om det ikke kommer forsinkelser i veien...

Sommeren 2015 vil vi få glede av dette – om det ikke kommer forsinkelser i veien…

Daglig står tusenvis av mennesker i kø for å komme ut fra området – og regner man kostnaden for dette i miljøpenger; stort drivstofforbruk – mer forurensning – lavere arbeidsglede – større frustrasjon, ja da er det lett å se at intensivering av dette arbeidet, fort kan gi store gevinster. Kanskje ikke for utbygger – men for samfunnet!

Her er Budstikkas oppslag på nettet: http://www.budstikka.no/nyheter/1-3-km-kollektivfelt-13-maneders-arbeid-1.8652472