Nyheter

Årsmøte 2017

Vellykket Årsmøte for Snarøen vel

Årsmøteinvitasjonen ble godt mottatt.

Vellet avholdt sitt årsmøte på Scandic hotell sist måned, alt i henhold til invitasjonen, som var delt ut til alle beboerne på Snarøya tidligere i måneden. Styret har presentert en omfattende innkalling med beretning, der styrets arbeid i det foregående år ble presentert i både tekst og bilder, i tillegg til regnskapsoversikt både for vellet og Snarøykilen båtforening. Vi fikk mange godord for den.

Brosjyren er blitt en omfattende trykksak i fire farger, men gjennom annonseinntektene vi får inn, blir kostnadene minimale i forhold til hva vi tidligere betalte for langt enklere trykksak.  Slik brosjyren nå er utformet, blir den også en god presentasjon av Snarøya, for de som flytter inn i velområdet. Og det å samle informasjon om øya på et og samme sted, har ofte vist seg å være smart. Her kan en nå finne opplysninger om stier og turveier, badeplasser, samt våre tilbud til barn og unge.

Fremmøte

Til å være et årsmøte, var det godt fremmøte – og store forventninger i salen, både til selve møtet, men også til det etterfølgende foredrag om Fornebu og videre utvikling der.

Ordstyrer Jostein Grosås ledet oss trygt gjennom alle sakene – og presenterte så valgkomiteens innstilling til nyvalg. Komiteens arbeid har siste år vært relativt enkelt, da alle styremedlemmer som var på valg, hadde sagt ja til gjenvalg.  Styret måtte suppleres med et nytt medlem, da et av styremedlemmene flyttet ut av velområdet midt i en periode. Som nytt styremedlem ble foreslått Kristin Vaaeng Åman – hun ble stemt inn og vi ønsker henne derfor velkommen i styret.

Valgkomiteen takkes av

Valgkomitèen ble så behørig takket av med blomster, etter flere års innsats. Det er en viktig jobb denne komiteen gjør, med å finne de rette medlemmene til videre styrearbeid. Et velfungerende styre er alfa og omega for at nødvendige oppgaver blir utført på en tilfredsstillende måte.

Vellets ungdomsstipend for 2017

Årets stipendvinner ble deretter presentert av styremedlem Anne-Kari Herrebrøden. Dessverre var stipendvinner selv på turnering – men hennes mor stilte opp og tok imot prisen på vegne av sin datter – og holdt en flott takketale til vellets medlemmer. En egen artikkel om vårt nye medlem i ”The Hall of Fame” kommer som eget oppslag.

Sjekken på Kr. 25.000,- går til stipendvinner Cornelia Mogen Karlsson. Her får mor; Gunhild overrakt sjekken på vegne av sin datter, som var bortreist denne dagen.

 

I pausen mellom årsmøtet og foredraget, ble det servert kaffe – og ikke minst kaker fra Fardal. Det smaker alltid godt!

Foredrag:

Så til foredraget: Øyvind Moberg Wee fra Bærum kommune ga en bred innføring i kommunens planer for Fornebu i årene som kommer.

Under tittelen; » Fornebu 2035 – iaktta eller bidra?» ble vi presentert for planer for flere boliger, høyhus, infrastruktur og alt som skal til for å få til et velfungerende nabolag. Og det er ikke lite! Flere ble sterkt engasjert og kom med kommentarer til planene som ble presentert. Det er tydelig at dette vil bli gjenstand for omfattende debatt i årene som kommer.

Årsmøtet ble avsluttet med hyggelig gaveoverrekkelse til foredragsholder.

«Fornebupiloten» er formelt stiftet

Foreningen «Fornebupiloten» ble stiftet i går ettermiddag.

Fra venstre; Paal Alme (Styreleder Snarøen vel), Holger Gulbrandsen (Styreleder GFK), Thomas Wagle (Prest Fornebulandet menighet, og Frank Roland (Fornebulandet vel)

Foreningen er et samarbeid mellom Fornebulandet menighet, Fornebulandet Vel, Snarøen Vel og Gamle Fornebu Kultursenter.

 Frank Roland ble valgt som styreleder.

Formålsparagrafen §2 sier: «Fornebupiloten skal være møteplass, katalysator og ressurs for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige og skal utvikles av medlemmene. Fornebupiloten skal være åpen for alle uavhengig av alder, livssyn, politikk og yrkesinteresser på området.

Fornebupiloten skal være oppdatert på planer som angår Fornebusamfunnet, både arealplaner og planer som angår samfunnsdelen. Viktige saker skal settes på dagsorden gjennom møter, seminarer, avisinnlegg/sosiale medier med mer.
Fornebupiloten skal samhandle med private og offentlige aktører der det er nødvendig og naturlig.

Bærum kommune støtter etableringen med driftsmidler og midlertidig møtelokale.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når brikkene faller på plass.

Badesesongen er i gang

Intet er hyggeligere enn å høre fra alle kanter at badesesongen nå er i gang her på øya.

Izabella Lunder og Victoria Lorck Olavsen gleder seg over livet – men er spent på temperaturen i vannet 🙂

Sist fredag lavet snøen ned – og det er vel disse kontrastene som gjør at vi setter så umåtelig stor pris på våre omgivelser på Snarøya.

At badetrappen, som vellet finansierte og satt opp i fjor, også ser ut til å fungere bra, gleder oss stort.

Som vi annonserte på vellets årsmøte, arbeider vi også med å få til et stupebrett på Slippen, alternativt en flytebrygge med et lite stupetårn. Dette kommer vi tilbake til, så snart vi har «fått napp».

Inntil da, ønsker vi alle en riktig god dukkert!

Hyggelig invitasjon til deg!

Alle beboere på Snarøya har i morges fått invitasjon til vellets årsmøte, i sine postkasser.

Invitasjonen som du fikk i postkassen i dag

Brosjyren, med program for kvelden, presentasjon av foredragsholder samt annonsering av dato for innsamling av hageavfall – alt finner du her.

Vi håper på godt fremmøte – og ikke minst massiv innmelding i vellet – for etter styrets oppfatning, er det alt for mange som ikke er medlem – eller som ”glemmer å betale” en beskjeden årskontingent på Kr. 250,-

Hiv deg rundt og meld deg inn – så er du sikker på å komme med på listen over de som støtter det vellet gjør for fellesskapet på Snarøya. Og du kan i tillegg med god samvittighet sette ut hageavfall verd porten den 2. mai.

GOD PÅSKE!

Finn frem badedrakten!

Badesesongen er allerede i gang – og vellet har fått etterlysning av badetrappen på Slippen, en trapp vi måtte demontere på grunn av is-gang i sundet i vinter.

Ikke veldig innbydende å bade i januar måned på Slippen…

Som tidligere annonsert her på vellets hjemmeside, fikk vi i fjor laget ny badetrapp til erstatning for den gamle tretrappen, som var tatt av «tidens tann».

Vi får nå bekreftet at den nye trappen blir satt opp igjen allerede i morgen, 4. april – til stor glede for de av våre sambygdinger som allerede nyter et bad i sjøen. Og det er etter hvert blitt ganske mange.

Vellet er også i ferd med å finne en praktisk ordning med trappen, slik at vi skal slippe å måtte demontere og lagre den hver vinter. Dette kommer vi tilbake til, så snart det er i orden.

Vi ønsker en fin badesesong til dere alle!

 

Hundsund stenges ikke

Fake News på vår nettside i går, 1. april 2017.

Ingen kraner skal stenge utfarten denne våren.

Vi annonserte i går følgende melding;

Stenging av sundet er planlagt igangsatt nå i april, før man antok at båtsesongen ville være i gang. I følge konsulent Bjørg Hundtorp i Vann og Kloakk i Bærum kommune, hadde man ikke regnet med at dette arbeidet ville gi noen komplikasjoner, all den tid man satt det i gang såpass tidlig i sesongen. At sundet nå stenges i en drøy måned fra i dag, anser vi å være ganske ille, all den tid vi med en tidlig vår, allerede nå har sett flere båteiere på sjøen, for å nyte våren.

«Det er derfor viktig at alle med båt, sørger for å flytte denne utenfor Slippen (Kølabryggen) innen mandag morgen Kl. 08:00.  Da kommer to store kranbåter inn sundet – og vil legge seg på tvers rett utenfor seilforeningen og sperre for all trafikk inn og ut av sundet.»

Vi kan nå glede dere alle med at sundet forblir åpent, selv om kommunen, (slik vi viste på kart av i går), skal oppgradere vannledningen over sundet.

Men ta det med ro – alle dere som sokner til sundet:

Ingen STORE KRANER vil sperre når du skal ut på en hyggelig kveldstur på fjorden.

Men at en del av våre lesere gikk «fem på» – det er ikke å underslå…  😉

Ny vannledning i Hundsund

Viktig melding til alle med båt i Hundsund!

Området hvor vannledningen skal legges. Med omfattende grunnarbeide i forkant.

Vellet har sett saken komme, men har nok ikke vært klar over konsekvensene det kan gi:

Allerede for to måneder siden ble vi informert om at kommunen skal i gang med å legge ny vannledning i Hundsund. Dette for å gi bedre vannkvalitet og vannmengde til huseiere på Snarøya og Langodden. Se brev:

Arbeidet er planlagt igangsatt nå i april, før man antok at båtsesongen ville være i gang. I følge konsulent Bjørg Hundtorp i Vann og Kloakk i Bærum kommune, hadde man ikke regnet med at dette arbeidet ville gi noen komplikasjoner, all den tid man satt det i gang såpass tidlig i sesongen.

At sundet nå stenges i en drøy måned fra i dag, anser vi å være ganske ille, all den tid vi med en tidlig vår, allerede nå har sett flere båteiere på sjøen, for å nyte våren.

Det er derfor viktig at alle med båt, sørger for å flytte denne utenfor Slippen (Kølabryggen) innen mandag morgen Kl. 08:00. Da kommer to store kranbåter inn sundet – og vil legge seg på tvers rett utenfor seilforeningen og sperre for all trafikk inn og ut av sundet.

Kommunen planlegger ferdigstillelse av arbeidet ca 15. mai – altså i relativt god tid til at båteiere kan få feiret 17. mai på sjøen.

Det er lite vi kan gjøre i denne saken – vi har forsøkt å overbevise kommunen om komplikasjonene – særlig for båteiere innover i Hundsund, men vi har møtt lite forståelse for vårt syn.

Har du synspunkter i saken, er vellet klar til å ta disse opp med kommunen umiddelbart. Send en e-post til vellet på Mailto: post@snaroenvel.no – og vi lover å videreformidle til rette instans i kommunen.

Hageavfallsaksjon 2017

Hageavfallsaksjon tirsdag 2. mai 2017

Er du medlem i vellet, kan du se våren lyst i møte!

Det er vår – og vellet stiller opp for deg!

Snarøen Vel har som kjent innsamling av hageavfall hver vår. Vi bruker mye penger på denne aksjonen, men vet at den er meget populær. Det hele finansieres av vellet – så vi tar for gitt at de som deltar også er medlemmer i vellet.

Er du ikke medlem, meld deg inn nå på: medlem@snaroenvel.no

Det koster kun Kr. 250,- per år.  Velkommen skal du være!

Praktiske opplysninger:

 • Mandag kveld, 1. mai må hageavfallet være lagt ut!

 • Henting foregår fra tirsdag 2. mai og pågår til alt er innsamlet

Noen få retningslinjer, for at aksjonen skal gå som planlagt:

 • Kun kvist og løv i søppelsekk

 • Sekken kan være åpen så den tømmes raskere.

 • Pass på at den ikke revner ved løfting.

 • Ikke stein, jord, papir eller liknende!

 • Kvister på maks 2 meter og maks 10 cm tykke.

 • Kvister skal buntes med solid hyssing og disse må kunne løftes av en voksen person.

 • Sekkene plasseres synlig langs veien – ikke i stikkvei eller adkomstvei.

 • Sekkene blir tømt ved avhenting og lagt tilbake der de var plassert.

  Sett avfallet klart i veikanten innen tirsdag 2. mai på morgenen.

Snarøen Vel ønsker alle medlemmer en flott hagesesong!

Ønsker du å melde deg inn i vellet?  Gå til; http:snaroenvel.no/bli-medlem/ – eller du kan VIPPSE 🙂

Vipps #11734 – Mottaker er vår kontofører: Facilis/Aboservice.no  Du må oppgi navn/adresse, og gjerne starte meldingen med ABOSV

 

Invitasjon til Årsmøte 2017

Årsmøteinvitasjonen kommer i din postkasse rett over påske.

Du inviteres herved til årsmøte: Mandag 24. april Kl. 19:30. Møtet finner sted på  Scandic Hotel Fornebu.

Foredrag:

Vi har invitert Øyvind Moberg Wee, Spesialrådgiver Bærum Kommune, til å holde foredrag for oss om et meget aktuelt tema:

«Fornebu 2035 – iaktta eller delta?»

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til: post@snaroenvel.no innen 18. april 2017.

Velkommen til dere alle!

SJAKK MATT!

Sjakk-1080x675Vellet ble satt SJAKK MATT – da det kun kom inn en påmelding til dette tilbudet.

Vi måtte avlyse, men vurderer å sette opp tilbudet igjen til høsten – og da kanskje for en noe yngre gruppe spillere. Gi oss gjerne innspill på Facebooksiden vår – eller i debattforum her på vellets hjemmeside www.snaroenvel.no

Vellet på Snarøya har i en periode arbeidet med å finne tilbud til de av våre unge, som ikke driver med tradisjonell idrett.  Vi har mange slike utøvere – og flere driver det svært langt.

Men det vil alltid være noen som ikke tiltrekkes av sport i tradisjonell forstand – og det å engasjere disse i en sportsgren eller gjennom en aktivitet, som krever annen kompetanse en rå styrke, teknikk og utholdenhet, har gjort at vi har fått etablert et tilbud om opplæring i sjakk.

Vi håper med dette å trigge de unge som gjerne skulle beherske denne sporten, som gjennom Magnus Carlsen virkelig er kommet i vinden.

Vi har leid inn topp kompetente instruktører; Gisle Bjugn og Kimia Moradi (u-landslagspiller) fra SjakkAkademiet, så det skal ikke stå på kompetansen til de som blir våre læremestere.

Vil du melde deg på – gå inn på lenke: https://www.deltager.no/sjakkurs

Sjakkspilling

Kurset går over tre kvelder – og det er kun 20 plasser, så her er det bare å svinge seg!