Kontakt oss

Ønsker du saker tatt opp med vellet, vnl. send oss en mail med dine ønsker – og vi vil behandle din forespørsel og melde tilbake til deg, så snart det er mulig.

Saker med aktualitet for mange, vil vi også kunne legge ut på nettet til åpen diskusjon, slik at vi får høre medlemmenes  mening.

Din forespørsel kan sendes direkte til styret, på følgende mailadresse:

Mailto:post@snaroenvel.no

Postadresse: Snarøen Vel        Postboks 2       N-1335 Snarøya
Alternativt mail til et av styrets medlemmer:

Styret i perioden 2014-2015

 • Paal Alme – styreleder        Mailto:paal.alme@gmail.com
 • Ropernveien 19 F, 1367 Snarøya
 • Tlf.: 67.58.13.90         Mob.: 911 34 302
 • Annica Sauleda – nestleder        Mailto:annica@numaquest.no
 • Fürstveien 1 B,  1367 Snarøya
 • Mob.: 926 18 786
 • Arne Henrik Nielsen      Mailto:arne.nielsen@luthgruppen.no
 • Snarøyveien 98 C, 1367 Snarøya
 • Mob.: 900 90 600
 • Cato Tønsberg      Mailto:c-toen@online.no
 • Borgenhaug 6 a, 1367 Snarøya
 •  Mob.: 473 39 729
 • Inger Vold Zapffe    Mailto:inger.vold.zapffe@husbanken.no
 • Kongshavn 48, 1367 Snarøya
 • Tlf. +47 67.59.05.08     Mob.:  482 26 924
 • Jan Gunnar Breivik      Mailto:jan@jgbc.no
 • Snarøyveien 104 D, 1367 Snarøya
 • Mob.: 920 44 171
 • Jørn Wold-Pedersen    Mailto:arkwold@online.no
 • Fürstveien 47 a,  1367 Snarøya
 • Mob.: 920 40 260
 • Kristine Schüssler    Mailto:post@snaroenvel.no
 • Strømstangveien 12 B, 1367 Snarøya
 • Tlf.: 67.53.10.80         Mob.: 995 27 785
 • Pelle Vedner     Mailto:pelle@tenfour.no
 • Snarøyveien 145 a,  1367 Snarøya
 • Mob.: 900 48 033
 • Tom Christensen      Mailto:tchri@online.no
 • Kongshavn 17, 1367 Snarøya
 • Tlf.: 67.53.44.05         Mob.: 907 56 074