Bli medlem

Alle med adresse Snarøya, bør være medlem i Snarøen Vel.

Vi tar vare på ditt nærmiljø – og har fokus på følgende oppgaver:

 • Arbeider for bedre trafikkforhold
 • En av initiativtakerne til prosjekt «B-B-B  Bane Buss Båt»
 • Forhandler felles interesser overfor kommunen
 • Følger opp etterbruken av Fornebu
 • Administrerer båthavn for våre innbyggere
 • Arbeider for å bevare nærmiljøet
 • Arbeider for opprettelse av ungdomsklubb
 • Organiserer gratis innsamling av hageavfall
 • Sørger for strøsand i vellets sandkasser  – til strøing i vinterhalvåret
 • Vedlikeholder våre lokale badestrender
 • Ivaretar fellesskapets turveier
 • Medarrangør av Fornebudagene – Snarøydagens etterfølger

Det er gjennom felles innsats, vi greier å få gjennomført trivselsskapende tiltak i nærmiljøet, samt å ta vare på de verdier vi er satt til å forvalte.

Årskontingenten er beskjedne Kr. 250,- for enkeltmedlemmer – og Kr. 125,- for kollektive medlemmer.

Man er berettiget til «Kollektivt medlemskap» om man bor i en bolig med 5 eller flere husstander.

Meld deg inn her:

Snarøen Vel    c/o Facilis AS    Postboks 163   1319 Bekkestua

Kontonummer: 1503 14 90844

Husk å merke giroen med navn, adresse og e-postadresse – eller skriv i beskjed-feltet på nettbanken.

Ved spørsmål om medlemskap, kontakt:

 • Pelle Vedner     Mailto:pelle@tenfour.no
 • Snarøyveien 145 a,  1367 Snarøya
 • Mob.: 900 48 033

eller ta kontakt direkte med et av de øvrige styremedlemmene.

Velkommen som medlem!