Snarøydagen 2010

Året ebber ut ved Snarøysundet.Siste: Dagen er besluttet: Lørdag 28. august – sett av dagen – dette blir fest!

Hilsen styret