Bli lys!

Vellets prosjekt «Bli lys» – der målsettingen er å få lys på våre stier gangveier, går sin gang.

Vi er endelig i god prosess med kommunen – men det kreves et ganske omfattende arbeid med å organisere kartskisser, stolper og lyspunkter, for å gi kommunen mulighet til å legge inn dette i sine planer, der det måtte passe. Der det ikke passer inn, spilles ballen tilbake til vellet – og vi må vurdere hva vi har anledning til å gå inn på av ordninger.

Vi holder i oppgaven – og i mellomtiden får vi glede oss over at det blir lysere for hver dag. 🙂

Her med soloppgang over Nesodden.